PL EN


2013 | 54 | 107-116
Article title

O procedurze kart kontrolnych w przypadku, gdy zmienna diagnostyczna ma rozkład asymetryczny

Content
Title variants
EN
On construction of control card in the case when the variable under study has skewed probability distribution.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W mniejszej pracy rozważano powszechnie używaną w statystycznej kontroli jakości procedurę kart kontrolnych lecz przy założeniu, że zmienna diagnostyczna ma niekoniecznie rozkład symetryczny. Analizowany problem sprowadzono do zagadnienia weryfikacji hipotezy o wartości oczekiwanej tej zmiennej diagnostycznej, przy czym zakłada się, że ta zmienna ma rozkład asymetryczny. Znaną własność występowania korelacji między średnią i wariancją z tej samej próby wykorzystano do konstrukcji sprawdzianu testu. Wykazano, że ten sprawdzian ma granicznie rozkład normalny. Przy spełnieniu pewnych dodatkowych warunków test wykorzystujący proponowany sprawdzian może mieć większą moc od testu, którego sprawdzianem jest zwykła średnia arytmetyczna z próby prostej.
EN
The problem of statistical quality control is taken into account. A new proposition of control card construction is proposed. The problem is considered as testing statistical hypothesis on expected value of the variable under study (diagnostic variable) under the assum ption that the variable has skewed probability. The proposed test statistic is constructed on the rather well know n following property that the covariance between sample variance and sample mean is proportional to the third central moment of a variable. This property is applied to construction of test statistic based on the regression estimator. The limit distribution of the test statistic is normal.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-3fd1188b-7a90-44ce-9077-137e30c0a6c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.