PL EN


2013 | 15 - Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie | 349-364
Article title

Rola kobiet w polityce z perspektywy feministycznej teorii stosunków międzynarodowych

Content
Title variants
EN
The role of women in politics from the perspective of the feminist international relations theory
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Since the late 1980s, it has become a new research direction to examine international relations from women's perspectives. The main objective of this article is to explain the major problems facing feminism in the contemporary international relations. This article evaluates the major debates around feminist theories with respect to the discipline of international relations. Feminism is conventionally positioned as oppositional to direct and structural violence. Feminists in international relations argue that realism is a patriarchal discourse that renders women invisible from the high politics of international relations; ultimately perpetuated and dominated by elite, white, male practitioners.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Anthias F., Yuval-Davis N., Kobiety, naród, państwo. Wprowadzenie, [Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego], <http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0076anthias_davis.pdf>.
 • Bieńczyk-Missala A., Prawa człowieka w koncepcjach pozaeuropejskich, w: Re-Wizje i Re-Orientacje. Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych, pod red. M.F. Gawryckiego, J. Zajączkowskiego, A. Bógdał-Brzezińskiej, Warszawa 2012.
 • Brzezińska J., Islam i feminizm? Ruch kobiet w Egipcie na rzecz równouprawnienia płci, „Acta Universitatis Lodziensis” 2011, nr 31.
 • Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.
 • Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007.
 • European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G.1, Raport on Equality Between Women and Men 2010, December 2009.
 • Głowacka M., Sadłocha J., Interes w dobie globalizacji z perspektywy feministycznej teorii i praktyki stosunków międzynarodowych, „Wrocławski Przegląd Międzynarodowy” 2010, nr 3-4.
 • Haraway D., Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, London 1991.
 • Haraway D., Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, „Feminist Studies” 1988, Vol. 14, No. 3.
 • Hausen K., Porządek płci. Studia historyczne, Warszawa 2010.
 • Hudson H., ‘Doing' Security As Though Humans Matter: A Feminist Perspective on Gender and the Politics of Human Security, „Security Dialogue” 2005, Vol. 36, No. 2.
 • Jackson R., Sorensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006.
 • Lesiewicz E., From the Private to the Public Sphere. Women In Polish Diplomacy, w: Some Issues on Women In Political, Media and Socio-Economic Space, ed. by I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2012.
 • Lobasz J.K., Beyond Border Security: Feminist Approaches to Human Traficking, „Security Studies” 2009, No. 18.
 • Musiał-Karg M., Żelazne Damy polityki, w: Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym, pod red. M. Musiał-Karg, B. Secler, Poznań 2012.
 • Pietikainen S., Sprawozdanie w sprawie udziału kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych - jakość i równość (2011/2295(INI)), Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia.
 • Polus A., Kryzys teorii stosunków międzynarodowych w dobie globalizacji, „Kultura - Historia - Globalizacja” 2010, nr 8.
 • Ribberink A., Gender Politics With Margaret Thatcher: Vulnerability and Toughness, „Gender Forum” 2010, No. 30.
 • Rose J., Margaret Thatcher and Ruth Ellis, „New Formations” 1988, No. 6.
 • Shahidian H., “Islamic feminism” Encounters “Western Feminism”: Towards An Indigenous Alternative?, [online], <http://www.wgsi.utoronto.ca/shahidian/articles/Islamic%20Feminism>.
 • Skóra M., Kobiety w społeczeństwie - szanse i zagrożenia dla procesów równouprawnienia płci, w: Nauki Społeczne. Współczesne społeczeństwo - nadzieje i zagrożenia, pod red. O. Kowalczyk, Wrocław 2010.
 • Szatlach M.E., Women's Space in International Relations, w: The Participation of Women In The Media and In Politics - an international dimension, ed. by I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2010.
 • Wawrowski Ł., „Zintegrowany model wyjaśniania” - w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych, w: Płeć w życiu publicznym. Różnorodność problemów i perspektyw, pod red. M. Jezińskiego, M. Wincławskiej, B. Brodzińskiej, Toruń 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-4048a39e-73e0-420d-8e0b-b6e576c65993
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.