PL EN


2018 | 13 | 53–65
Article title

Vocal methodology focusing on Slovak vocal school and a pedagogical message of Anna Hrusovska

Content
Title variants
PL
Metodologia wokalna słowackiej szkoły wokalnej oraz pedagogiczne przesłanie Anny Hrušovskiej
SK
Vokálna metodika zameraná na Slovenskú vokálnu školu a pedagogický odkaz Anny Hrušovskej
Languages of publication
PL EN SK
Abstracts
PL
Artykuł Metodologia wokalna słowackiej szkoły wokalnej oraz pedagogiczne przesłanie Anny Hrušovskiej koncentruje się wokół zagadnień słowackiej szkoły wokalnej oraz na niezwykle istotnym jej nurcie metodologii śpiewu jednej z najbardziej cenionych pedagogów śpiewu doc. dr h.c. Anny Hrušovskiej. Scharakteryzowany został metodologiczny warsztat tej wyjątkowej słowackiej artystki, aby przybliżyć publiczności, laikom oraz zagranicznym pedagogom śpiewu jej dziedzictwo wokalne.
SK
Tento článok s názvom Vokálna metodika zameraná na Slovenskú vokálnu školu a pedagogický odkaz Anny Hrušovskej sa zameriava na slovenskú vokálnu školu, konkrétne na metodiku spevu najznámejšej vokálnej pedagogičky, doc. dr. h. c. Anny Hrušovskej. V skratke charakterizuje jej metodické postupy s cieľom rozšíriť vokálne dedičstvo tejto významnej osobnosti slovenského vokálneho umenia širokej verejnosti a tiež vokálnym pedagógom v zahraničí.
EN
The article entitled Vocal Methodology focusing on Slovak Vocal School and a Pedagogical Message of Anna Hrusovska focuses on the Slovak Vocal School, on one of the most important methodologies, concretely methodology of singing of a most renowned vocal pedagogist doc. dr. h.c. Anna Hrusovska. In short, it characterizes her methodological procedures so as to spread the vocal heritage of this significant figure of the Slovak vocal art among the public, laymen and also vocal pedagogists working abroad.
Year
Issue
13
Pages
53–65
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
References
  • Malatincová Eva, Spev a metodikaspevu so zameranímnametodiku Anny Hrušov- skej (dizertačná práca), VŠMU, Bratislava 2005.
  • Zemko Ján, Raninec Jozef, Metodika spevu, Fakulta múzických umení AU v Ban- skej Bystrici, Banska Bystrica 2016.
  • Žiarna Miriam, Teória hlasovej výchovy, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015.
  • Smutná-Vlková Mária, Metodika spevu, t. I, II, Supraphon, Praha – Bratislava 1961.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2545–3068
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-41db1e22-685f-446d-8bfb-35d1d109a352
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.