PL EN


2020 | 69 | 99-119
Article title

Sekularyzacja jako droga do pełnego chrześcijaństwa w świetle koncepcji Gianniego Vattima

Title variants
EN
Secularization as a Path to Full Christianity in the Light of Gianni Vattimo’s Concept
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono elementy filozofii religii włoskiego filozofa Gainniego Vattima skupione wokół zagadnienia sekularyzacji i jej relacji z chrześcijaństwem lub przynajmniej z pewną interpretacją tej religii. Refleksję nad desakralizacją świata przedstawioną w myśli Vattima ujęto w ramy klasyfikacji sekularyzacji dokonanej przez Taylora i Węcławskiego, a następnie zestawiono z koncepcją Rorty’ego, który twierdzi, że jego pogląd jest podobny do przedstawianego przez Vattima. Nie ma jednak wystarczających podstaw, aby przychylać się do tezy Rorty’ego.
EN
A part of the Italian philosopher Gianni Vattimo’s philosophy of religion, focused on the question of secularization and its relation to Christianity or at least to some interpretation of this religion, is presented in the article. The concept of desacralizing the world which is present in Vattimo’s thought is considered on the grounds of Taylor’s and Węcławski’s classification of secularization, and then compared with Rorty’s concept, which claims to be similar to Vattimo’s. However, there is no sufficient base on which one could support Rorty’s thesis.
Year
Issue
69
Pages
99-119
Physical description
Contributors
References
 • Artemiuk P., „Myśl słaba” Gianniego Vattimo a chrześcijaństwo, „Studia nad Rodziną” 2012, nr 16/1–2(30–31), s. 447–468.
 • Dann E., Philosophy, Religion and Religious Belief After Rorty, w: R. Rorty, An Ethics for Today, Columbia UP, New York 2011.
 • Girard R., Sacrum i przemoc, tłum. M. Plecińska, Wydawnictwo Brama, Poznań 1993.
 • Kobylińska Z., Gianniego Vattima postulat słabego chrześcijaństwa, „Seminare” 2016, t. 37, nr 3, s. 61–71.
 • Nietzsche F., Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Warszawa 1906.
 • Otto R., Świętość, tłum. B. Kupis, Thesaurus Press, Wrocław 1993.
 • Rorty R., Philosophy and Social Hope, Penguin Book, New York 1999.
 • Rorty R., Vattimo, G., The Future of Religion, ed. by S. Zabala, Columbia UP, New York 2005.
 • Taylor Ch., Maclure J., Secularism and Freedom of Conscience, Harvard UP, Cambridge, MA 2011.
 • Taylor Ch., A Catholic Modernity, Oxford UP, New York–Oxford 1995.
 • Vattimo G., After onto-theology: philosophy between science and religion, w: Religion after Metaphysics, ed. M. Wrathall, Cambridge UP, Cambridge 2003.
 • Vattimo G., Belief, Stanford UP, Stanford 1999.
 • Vattimo G., Ślad śladu, tłum. E. Łukaszyk, w: J. Derrida, G. Vattimo, Religia, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
 • Vattimo G., Koniec nowoczesności, tłum. M. Surma-Gawłowska, Universitas, Kraków 2006.
 • Vattimo G., Społeczeństwo przejrzyste, tłum. M. Kamińska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, Wrocław 2006.
 • Węcławski T., Wspólny świat religii, Znak, Kraków 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-42efd0cd-d561-4de2-8098-9cc74278e655
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.