PL EN


2016 | 16/1 | 35-45
Article title

METODY PSYCHOLOGII DZIECKA I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA W ODRODZONEJ POLSCE W UJĘCIU ANIELI SZYCÓWNY

Authors
Content
Title variants
EN
Methods of child psychology and their practical applications in reborn Poland in Aniela Szycówna’s view
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem tego krótkiego artykułu jest przedstawienie twórczości Anieli Szycówny, wybitnej badaczki psychiki dziecięcej. Zostaną w nim opisane wykorzystywane przez nią metody psychologii dziecka oraz ich praktyczne zastosowania. Szycówna należy do pionierów polskiej psychologii rozwojowej i pedagogiki empirycznej, opartej na badaniach rozwoju dziecka. Jej zainteresowanie problematyką rozwoju dziecka i wychowania oraz pracą nauczyciela zaowocowało znaczącym dorobkiem, wpływającym na sposób myślenia całego pokolenia nauczycieli pracujących w odrodzonej Polsce.
EN
The purpose of this short article is to present the works of Aniela Szycówna, an outstanding researcher of children’s minds. The article describes methods used by her and their practical applications. Szycówna is one of the pioneers of Polish developmental psychology and empirical pedagogy based on the research in children’s development. Her interests in the problems of child development, education and the work of teachers led to significant research attainments, which influenced the way of thinking of the whole generation of teachers working in reborn Poland.
Year
Issue
Pages
35-45
Physical description
References
 • Baumgarten, F. (1917). Die Lüge bei Kindern und Jugendlichen. Leipzig: Verlag J. A. Barth.
 • Baumgarten, F. (1927). Kłamstwo dzieci i młodzieży. Warszawa: „Nasza Księgarnia” Spółki Akc. Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.
 • Jadczak, R. (1992). Trzy listy Anieli Szycówny do Kazimierza Twardowskiego. Kultura i Edukacja, 1, 61–69.
 • Kielar-Turska, M. (2013). Recenzja: Jan Wnęk, 2012, Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918–1939. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra – JR. Psychologia Rozwojowa, 18(1), 105–118.
 • Kosnarewicz, E., Rzepa, T., Stachowski, R. (1992). Słownik Psychologów Polskich. Poznań: Instytut Psychologii UAM.
 • Sprawozdanie Polskiego T-wa badań nad dziećmi za rok pierwszy 1907. (1908). Pobrane z http://rcin.org.pl/Content/31427/WA004_35081_T3098_Polskietowarzystwo.pdf
 • Stawiak-Ososińska, M. (2007). Szycówna Aniela. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom VI (s. 379–382). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Szyc, A. (1899). Rozwój pojęciowy dziecka w okresie 6–12 lat. Badania nad dziećmi. Warszawa: Skład Główny w Księgarni Wendego i Spółki.
 • Szycówna, A. (1901). O zadaniach i metodach psychologii dziecka. Lwów: Nakładem Autorki. Związkowa Drukarnia we Lwowie.
 • Szycówna, A. (1904). Jak badać umysł dziecka? (O zadaniach i metodach pychologii dziecka). Warszawa: Nakładem i Drukiem M. Arcta.
 • Szycówna, A. (1906). Zadania nauki języka polskiego w szkole ludowej. Warszawa: Księgarnia Naukowa.
 • Szycówna, A. (1908). Kobieta w pedagogice. Matka. Warszawa: Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa.
 • Szycówna, A. (1910). Pedologia, czyli nauka o dziecku. Warszawa: Tłocznia Wł Łazarskiego.
 • Szycówna, A. (1915). O powinnościach nauczyciela i jego kształceniu. Warszawa: Księgarnia J. Lisowskiej.
 • Szycówna, A. (1919). Metodyka wypracowań. Warszawa: J. Lisowska.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-43847aa1-c81b-44c6-8fc2-a37908268b39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.