PL EN


2018 | 2 | 29-42
Article title

Prawne aspekty ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w Polsce

Content
Title variants
EN
Legal Aspects of Medical Emergency Services and Crisis Management in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the most important functions of each country can be providing citizens with protection against threats. The security of citizens is ensured by appropriate institutions and specialized services, including those responsible for emergency response and rescue. Pre-hospital care is implemented by a medical emergency system. The author’s intention is to present issues related to crisis management and medical rescue, and in particular legal aspects of the functioning of both systems.
PL
Do najważniejszych funkcji każdego państwa zaliczyć trzeba zapewnienie obywatelom ochrony przed zagrożeniami. Bezpieczeństwo obywateli gwarantują odpowiednie instytucje i wyspecjalizowane służby, w tym podmioty odpowiedzialne za reagowanie kryzysowe i ratownictwo. Opiekę przedszpitalną realizuje system ratownictwa medycznego. Intencją autora jest przedstawienie zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym i ratownictwem medycznym, w szczególności prawnymi aspektami funkcjonowania obu systemów.
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-44b8a47c-b036-4f4d-abaa-919086fad1b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.