PL EN


Journal
2019 | 45 | 2 | 163-175
Article title

DIAGNOZA PARTYCYPACYJNA A REWITALIZACJA PRZYPADEK GORZOWSKIEGO KWADRATU

Content
Title variants
EN
PARTICIPATORY DIAGNOSIS AND REVITATLIZATION. THE CASE OF KWADRAT IN GORZÓW WIELKOPOLSKI
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rewitalizacja jest przedsięwzięciem społecznym i ma na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu. Celem artykułu jest prezentacja diagnozy partycypacyjnej jako wartej zastosowania metody do prowadzenia procesów rewitalizacji. Podstawą prowadzonych rozważań jest analiza procesu rewitalizacji Placu Nieznanego Żołnierza w Gorzowie Wielkopolskim, potocznie zwanego Kwadratem, prowadzona w latach 20172018 z wykorzystaniem technik diagnozy partycypacyjnej. Na jego przykładzie autorki prezentują jej cele i zadania oraz możliwe efekty. W artykule wskazano również na ważne relacje między sektorem publicznym, prywatnym i obywatelskim, tworzące lokalną sieć współpracy. Zwrócono także uwagę na ważność udziału mieszkańców obszaru zdegradowanego w procesie rewitalizacji jako kluczowego warunku do wprowadzenia zmian.
EN
Revitalization is a social venture which aims to bring degraded areas out of crisis. The article presents participatory diagnosis as a method worth implementing in revitalization processes. The discussion is based on the analysis of the revitalization process of Plac Nieznanego Żołnierza (a square commemorating unknown soldiers, commonly referred to as Kwadrat) carried out in GorzówWielkopolski between 2017 and 2018. For this purpose, participatory analysis techniques are used. Based on this example, the authors present the goals, tasks, and possible effects of the process. Also, important relations between the public, private and civic sectors, which create a local network of co-operation, are discussed. The authors emphasize the importance of resident participation as a key factor leading to changes in the revitalization process.
Journal
Year
Volume
45
Issue
2
Pages
163-175
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Baccaro L., Simoni M. (2008), Policy Concentration in Europe, „Comparative Political Studies”, 41(10), https://www.researchgate.net/publication/228620615\_Policy\_Concertation\_in\_Europe
 • Bazuń D., Kwiatkowski M. (red.) (2017), Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Brown A., Kristiansen A. (2009), Urban policies and the right to the city. Rights, responsibilities and citizenship, „MOST 2. Management of Social Transformations”, nr 3.
 • Cohen J., Arato A. (1994), Civil Society and Political Theory, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 • ECPM (2001), Engaging Citizens in Policy-making, OECD Public Management Policy Brief No.10.
 • Gill-Piątek H., Grunt-Mejer J. (2018), Krótkie historie rewitalizacyjne, w: Mazur H. red. (2018), Miasto na plus. Eseje o polskich przestrzeniach miejskich, wyd. Wysoki Zamek, Kraków.
 • GPR (2016), Gminny Program Rewitalizacji GORZÓW 2025+.
 • Multimedialna Encyklopedia Gorzowa Wielkopolskiego (2011), https://encyklopedia.wimbp.gorzow.pl/p/plac\_nieznanego\_zolnierza/plac\_nieznanego\_zolnierza.html
 • Osiatyński W., Społeczeństwo otwarte według Poppera, „Wiedza i Życie”, 1996, nr 6.
 • Pazder D. (2008), Rewitalizacja śródmiejskich przestrzeni kulturowych jako czynnik wzrostu atrakcyjnościmiasta: badania średniej wielkościmiast Wielkopolski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Pietraszko-Furmanek I. (2012), Partycypacja społeczna w środowisku lokalnym, AFM, Kraków.
 • Schimanek T. (2015), Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, FISE, Warszawa.
 • Shils E. (1994), Co to jest społeczeństwo obywatelskie?, [w:] Europa i społeczeństwo. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Siciński A. (1996), O idei społeczeństwa obywatelskiego, „Wiedza i Życie”, nr 6.
 • Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+ (2018), Rada Miasta Gorzów Wielkopolski, http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/18533\_Sprawozdanie\_z\_wykonania\_Gminnego\_Programu\_Rewitalizacji.pdf
 • Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 r. (2015), http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1777/1
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-45a0019a-a416-426d-aec3-de50f4fb39f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.