PL EN


Journal
2018 | 44 | 1 | 73-89
Article title

Wybory edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej w kontekście aktualnych potrzeb rynku pracy

Content
Title variants
EN
Educational and vocational choices of junior high School youth in the context of the actual labour market needs. A report from research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest ilustracją wybranych wniosków płynących z czteromodułowego projektu badawczego przeprowadzonego w jednym z wielkopolskich powiatów (powiat gnieźnieński). Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyborów edukacyjno-zawodowych młodzieży gimnazjalnej w kontekście sytuacji na lokalnym rynku pracy. W tym kontekście ujawniono słabości w zakresie doradztwa zawodowego i kondycji szkolnictwa zawodowego. Zwrócono również uwagę na zdeprecjonowane w oczach społeczności szkolnictwa zawodowe (od roku szkolnego 2017/2018 branżowe), które w realiach powiatowego rynku pracy zdaje się być racjonalnym wyborem edukacyjnym, niepowodującym zamknięcia drogi na wyższe uczelnie. Problemy szkolnictwa zawodowego i dyskusje na jego temat uczyniono dodatkowym elementem publikacji. Podejmowana w tekście problematyka dotyczy nauk społecznych, pedagogiki.
EN
The text illustrates selected conclusions from a four-module research project conducted in one of Wielkopolska counties, i.e. Gniezno county. The main aim of the article is to present educational and vocational choices of junior high school youth in the context of the situation on the local labour market. The authors reveal weaknesses in vocational counseling and in the condition of vocational education. Attention was also paid to the depreciated in the eyes of society vocational education (since the school year 2017/2018 industry education). Considering labour market realities in counties, such education seems to be a rational choice, not closing the path to universities. Problems of vocational education and discussions over it constitute an additional element of the paper. The topic taken up in this text falls within the scope of social sciences, pedagogy.
Journal
Year
Volume
44
Issue
1
Pages
73-89
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Bauman Z. (2002), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Bauman Z. (2000), Razem osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z. (2005), Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Brzezińska A., Rękosiewicz M., Piotrowski K. (2016), Plany edukacyjne i zawodowe uczniów ostatnich klas ponadgimnazjalnych a wymiary rozwoju ich tożsamości, „Edukacja”, 1(136), s. 74-88.
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce poźnej nowoczesności, Warszawa.
 • Kozielska J. (2016), Planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną w kontekście aktualnych potrzeb rynku pracy, „Społeczeństwo i Edukacja”, 21(2).
 • Kozielska J. (2014), Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretycznoempiryczny. Wsparcie społeczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Krzychała S. (2007), Projekt życia. Młodzież w perspektywie badań rekonstrukcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 • Kwiatkowski S. M. (2001) Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Młodzi na rynku pracy. Pod lupą; ManpowerGroup, 2014, http://efl.pl/wpcontent/uploads/2016/08/EFL\_MLODZI\_PRACA\_RAPORT\_www.pdf
 • Osiecka-Chojnacka J. (2007), Szkolnictwo zawodowe wobec problemów rynku pracy, „Infos”, nr 16/2007, Biuro Analiz Sejmowych.
 • Piorunek M., (red) (2004a),Młodzież w świecie współczesnym. Z badań orientacji biograficznych młodych okresu transformacji, Wydawnictwo „Rys”, Poznań.
 • Piorunek M. (2004b), Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Piorunek M. (2008a), Edukacja i praca w cyklu życia człowieka, [w:] red. E. Gaweł-Luty, J. Kojkoł, Edukacja wobec tożsamości społecznej. Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk.
 • Piorunek M. (2008b), Edukacja i praca jako komponenty tożsamości człowieka w przestrzeni postnowoczesności, [w:] J. Modrzewski, M. J. Śmiałek, K. Wojnowski, Relacje podmiotów w lokalnej przestrzeni edukacyjnej (Inspiracje), UAM – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz-Poznań.
 • Solarczyk-Ambrozik E. (2004), Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Szaban J. (2013), Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Difin, Krakow.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-45f5f407-6c37-4780-b68f-b84cd6fe0eb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.