PL EN


2018 | XX/1 | 11-28
Article title

“Now, correct me if I’m wrong, but it seems to me that […]”. First person singular pronouns as markers of (inter)subjectivity

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
This paper looks at first person pronouns as markers of objectivity and (inter)subjectivity in the context of a 2008 debate between Richard Dawkins and John Lennox: “Has Science Buried God?”. Intersubjectivity has been described as the “mutual apprehension of other minds” Langacker (2007: 182), joint action (Croft 2009: 398), and an entailment of communicating with another person (Closs-Traugott 2010: 30). It can be expressed through a variety of lexical markers, including the use of personal pronouns. As personal pronouns mark the extreme end of the objective – (inter)subjective continuum (Langacker 2008: 78), they deserve special study. Since the nature of debate requires a heightened awareness of the interlocutor’s thought process, this forum is an ideal medium for such an analysis. This particular debate was chosen for several reasons, two of which are the exit interviews, in which audience members commented that the debaters seemed to really listen to each other, and the emotional nature of the debate, which allows for a broad span of argumentation styles. The analysis shows that Dawkins and Lennox use first person pronouns in different quantities and at different places along the objective – (inter)subjective continuum and suggests avenues for future research.
W niniejszej pracy rozpatrujemy użycie zaimka pierwszej osoby liczby pojedynczej jako markera obiektywności i (inter)subiektywności w kontekście debaty „Czy nauka pogrzebała Boga?”, która odbyła się w 2008 r. pomiędzy Richardem Dawkinsem i Johnem Lennoxem. Intersubiektywność definiuje się jako ‘wzajemne zrozumienie innych umysłów’ (Langacker 2007: 182), wspólne działanie (Croft 2009: 398), warunek konieczny komunikacji z drugą osobą (Closs-Traugott 2010: 30). Można ją wyrazić za pomocą wachlarza środków leksykalnych, w tym zaimków osobowych. Jako że zaimki osobowe zajmują krańcowe miejsce na skali obiektywne−(inter)subiektywne (Langacker 2008, 78), zasługują na szczególną uwagę badaczy. W związku z tym, że debata wymaga zwiększonej świadomości procesów myślowych interlokutora, ten rodzaj dyskursu nadaje się idealnie do przeprowadzenia takiej analizy. Ta konkretna debata została wybrana z wielu względów; dwa główne to dodatek wywiadów z publicznością wychodzącą z debaty, w których widzowie zwracali uwagę na fakt, iż uczestnicy debaty wydawali się naprawdę słuchać siebie nawzajem, oraz emocjonalny charakter debaty, pozwalający na szeroki wachlarz stylów argumentacji. Badanie wykazało, że Dawkins i Lennox stosują zaimek pierwszej osoby liczby pojedynczej z różną częstotliwością oraz w różnym znaczeniu w skali pomiędzy obiektywnością i (inter)subiektywnością, co z kolei stanowi przyczynek do dalszych badań.
Year
Issue
Pages
11-28
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-4646b477-2e7a-44b6-9fa3-ccb143df9b8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.