PL EN


2018 | 27 | 123-137
Article title

Ślady przeszłości w starych wnętrzach – architektura mazowieckich wnętrz z drugiej połowy XX wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Vestiges of the past in old interiors – architecture of Mazovian interiors from the second half of the 20th century
Languages of publication
Abstracts
EN
Selected residential interiors and remnants of the architecture of the Mazovia region are special features in the surroundings. They were developed in the second half of the 20th century in the reality of the Polish People’s Republic. A photographic report is more an aesthetic impression than a realistic document, it is a cycle of exploration and reflection, a journey through selected residential buildings in Mazovia from the turn of the 19th and the 20th. The common features of the photographed houses are the interior design of the past decades, lack of innovation, devastation, desolation or execution without a design. As a result of various twists of fate, some dwellings are subject to gradual deterioration. The photographic project has been carried out for several years with breaks, it is a collection of photographs of the interiors of selected objects. Photographic recording is the provision of images of disappearing Polish homes. The project took into consideration freestanding buildings belonging to rural households and facilities located in small towns.
PL
Elementem szczególnym w otoczeniu są wybrane wnętrza mieszkalne i pozostałości architektury okolic Mazowsza. Zostały one zagospodarowane w drugiej połowie XX w., w realiach czasów PRL. Reportaż fotograficzny jest bardziej estetyczną impresją niż realistycznym dokumentem, stanowi cykl poszukiwań i rozważań, wędrówkę po wybranych obiektach mieszkalnych z przełomu XIX/XX w., położonych na terenie Mazowsza. „Cykl Fotografii” opatrzony jest komentarzem odnoszącym się do każdego ogniska domowego. Wnętrza powiązane są z historią ludzi, którzy je urządzali latami. Jako cechę wspólną fotografowanych domostw możemy uznać zagospodarowanie wnętrz w przeszłości, brak innowacji, dewastację, czasem opustoszenie lub realizację bez projektu. W wyniku kolei losu niektóre obiekty mieszkalne ulegają stopniowemu destruktowi. Niszczenie wnętrz widoczne jest w każdym przypadku, choć w różnym stopniu. Projekt fotograficzny, realizowany jest od kilku lat z przerwami i ma formę fotografii wnętrz, w wybranych obiektach. Zapis fotograficzny jest realizacją obrazów znikających mazowieckich domostw. W projekcie brane były pod uwagę wnętrza budynków wolnostojących, należące do gospodarstw wiejskich i obiekty zlokalizowane w małych miasteczkach. Przedmiotem badań były wnętrza wybranych obiektów, ale nie ich zewnętrzna bryła.
Year
Issue
27
Pages
123-137
Physical description
Dates
published
2018-12
Contributors
author
 • ASP w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz
References
 • Czyńska M., 2017, Dom Polski, meblościanka z pikasami, Wydawnictwo Czarne, Warszawa.
 • Dobrowolska S., Winerowicz A., 1978, Wnętrza mieszkalne lat siedemdziesiątych w Polsce, Prace i Materiały, 49, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Mirowska-Skalska A., Dobrowolska S., Berndt-Kostyrzewska J., 1986, Wymagania i zalecenia wzornictwa wyposażenia mieszkań, Prace i Materiały, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa.
 • Pile J., 2008, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa.
 • Rożałowska B., 2008, Dom jako realizacja potrzeb i prestiżu w nowej przestrzeni miejskiej. Socjologiczne studium ładu osadniczego na przykładzie Katowic. Praca doktorska napisana w Zakładzie Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych pod kierunkiem dra hab. Adama Bartoszka, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Rydet Z., Zapis socjologiczny, [http://zofiarydet.com/zapis/pl/library, dostęp: 28.09.18].
 • Sudjic D., 2013, Jezyk rzeczy. Dizajn i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą? Wydawnictwo Karakter, Kraków.
 • Szałygin J., 2005, Internetowy katalog zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce, Wiadomości Konserwatorskie, 17, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej.
 • Wicha M., 2017, Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Wydawnictwo Karakter, Kraków.
 • http://holland.org.pl/art.php?kat=obiekt&id=122 [dostęp: 20.11.2018].
 • Wywiad Małgorzaty Czyńskiej z Markiem Krajewskim, socjologiem, Gazeta Wyborcza; http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,22599738,oaza.html
 • [dostęp: 4.11.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-48472400-013d-4b96-83be-d3bac0723ca4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.