PL EN


2020 | 2 | 83-90
Article title

Cystektomia radykalna w Polsce – co się zmieniło przez 15 lat. Ocena porównawcza według skali pTNM na podstawie wybranych prac

Content
Title variants
EN
Radical cystectomy in Poland – what has been changed during 15 years. Comparative evaluation of publications based on pTNM classification
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Złotym standardem w leczeniu raka pęcherza moczowego naciekającego mięśniówkę jest cystektomia radykalna. W pracy oceniono charakter zmian formy leczenia raka pęcherza moczowego na podstawie skali pTNM w Polsce w okresie 15 lat (2002–2017). W tym celu zastosowano opisywanie danych oparte na szeregu statystycznym na podstawie wybranych publikacji z jedenastu ośrodków urologicznych. Liczba chorych wynosiła 1502, a średnia wieku operowanych – 64,5 lat. Mimo upływu lat nadal chirurgicznie operuje się postaci zaawansowane lokalnie nowotworów pT3 i pT4, które stanowią ponad 50% przypadków. Postaci raka pęcherza moczowego naciekającego mięśniówkę dobrze rokujące – pT2 – nie przekraczają 30% operowanych chorych.
EN
Radical cystectomy is the gold standard of therapy in bladder cancer that infiltrates muscularis mucosae. The nature of changes in the form of bladder cancer treatment was assessed in scientific papers based on the pTNM scale in Poland over a 15-year period (2002–2017). Simple statistical tools were used for that purpose on the basis of publications of eleven academic and other centers. The number of patients was 1502 and the average age of the patients who underwent the surgical operation was 64,5 years. Despite the passage of years locally advanced forms of pT3 and pT4 neoplasm, that constitute more than 50% of cases, are still treated with surgery. The forms of muscularis mucosae that infiltrate bladder cancer with good prognoses – pT2 – do not exceed 30% of the patients operated on.
Contributors
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-49e2c99f-4383-497a-ade1-ffef4bd01aa1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.