PL EN


2019 | XXI/2 | 123–138
Article title

Wybrane aspekty językowe postów content designerów (na przykładzie marki Coca-Cola)

Authors
Title variants
EN
Selected linguistic aspects of content designers’ posts (on Coca-Cola brand example)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca stanowi próbę językoznawczego opisania najważniejszych cech języka współczesnej reklamy internetowej. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza tendencji językowych spowodowanych nowoczesnymi formami komunikacji w kontekście współczesnych strategii marketingu treści (zjawisko content marketingu) w serwisie społecznościowym Facebook. Autor oparł badania na postach pojawiających się na fanpage’u marki Coca-Cola. Kwerendę badawczą przeprowadził w listopadzie i grudniu 2016 r. Charakterystyka właściwości językowych dotyczy trzech obszarów badawczych: leksyki, gramatyki (ze szczególnym uwzględnieniem składni) i zjawisk tekstowych.
EN
The paper is an attempt to linguistically describe the most important features of the language of contemporary online advertising. The aim of the article is to present and analyze the changes in language caused by modern forms of communication in context of contemporary content marketing strategies on social media sites. The author based the research on a selection of language aspects of posts appearing on Facebook and on the Coca-Cola fan page. The characteristics of the linguistic properties adopted for the study concern three research areas: lexis, grammar (with particular emphasis on syntax) and textual phenomena.
Year
Issue
Pages
123–138
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-4a740f73-c77c-4d16-98fa-af1404a6050c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.