PL EN


2016 | 2(19) | 153-162
Article title

Wpływ zmian prawa na emisje obligacji komunalnych w III Rzeczpospolitej

Authors
Content
Title variants
EN
Abstract Influence of changes in law on the issuances of municipal bonds in Poland after 1989
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Regulacje prawne określające ramy prawne emisji obligacji komunalnych ulegały zmianom w okresie III Rzeczpospolitej. Sytuacja była relatywnie stabilna, co również miało pozytywny wpływ na rynek samorządowych obligacji. Istotna była zmiana sprzed kilku lat w postaci możliwości giełdowego notowania obligacji komunalnych. W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa o obligacjach, która również objęła nowe regulacje mające za przedmiot obligacje komunalne. Wstępna ocena wskazuje, że za ewentualnym wyjątkiem w postaci obligacji wieczystych nie spowoduje ona znaczącej zmiany.
EN
The Polish laws governing the issuances of municipal bonds has been amended several times since 1989. The situation was stable with positive influence on municipal bonds market. Introduction few years ago of possibility of listing on stock exchange was a significant change. On July 1st, 2015, new Polish law on bonds with regulations regarding municipal bonds came into force. A preliminary assessment indicates that no material changes are connected with that law except for perpetual bonds.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-4b2c7920-e6bc-4060-a92a-e3b30b72af56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.