PL EN


2017 | 1(10) | 331-354
Article title

Intangible assets disclosure by Polish enterprises

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to investigate the importance of intangible assets of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange included in the WIG-30 index. Using publicly available data (financial statements), 30 stock listed entities were studied for the years 2010–2014 in terms of: share of intangible assets in total assets (total and by industry), direction and dynamics of changes in their value, and types of intangible assets most frequently disclosed in the reports. Tools of descriptive statistics were used in the analysis. During the analyzed period both intangible assets and tangible assets showed a positive growth dynamics, whereas the growth of tangibles value showed greater dynamics. The reported share of intangibles in total assets was relatively small, ranging from 6.3% in 2010 to 9.0% in 2014. The value of intangible assets is strongly dependent upon the industry. The intangibles most often disclosed in the financial statements were: goodwill, royalties, patents, trademarks and costs of research respectively.
Year
Issue
Pages
331-354
Physical description
Contributors
author
 • Poznań University of Economics and Business
References
 • Abeysekera, I. (2008). Intellectual capital disclosure trends: Singapore and Sri Lanka. Journal of Intellectual Capital, 9(4), 723–737.
 • Al-Twaijry, A. (2009). Intangible assets and future growth: evidence from Japan, Asian Review of Accounting, 17(1), 23–39.
 • Barth, M.E., Kasznik, R., and McNichols, M.F. (2001). Analyst Coverage and Intangible Assets, Journal of Accounting Research, 39(1), 1–34.
 • Becker, D. (2005). Intangible Assets in der Unternehmenssteuerung, Gabler, Wiesbaden Bek-Gaik, B. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 873 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77, 479–491.
 • Berk, J.B., Green, R.C., and Naik, V., (1999). Optimal Investment, Growth Options and Security Returns, Journal of Finance 54, 1553–1607.
 • Britto, D.P., Monetti, E., and Lima Jr., J.E. (2014). Intellectual capital in tangible intensive firms: the case of Brazilian real estate companies, Journal of Intellectual Capital, 15(2), 333–348.
 • Bryl, Ł. (2015). Znaczenie “nowej gospodarki” we współczesnych przedsiębiorstwach międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań.
 • Choi, W.W., Kwon, S.S., and Lobo, G.J. (2000). Market Valuation of Intangible Assets, Journal of Business Research 49, 35–45.
 • Dobija, D., (2003). Pomiar i sprawozd1awczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dumay, J., and Cai, L. (2015). Using content analysis as a research methodology for investigating intellectual capital disclosure: A critique, Journal of Intellectual Capital, 16(1), 121–155.
 • Gerpott, T.J., Thomas, S.E., Hoffmann, A.P. (2008). Intangible asset disclosure in the telecommunications industry, Journal of Intellectual Capital, 9(1), 37–61.
 • Golat, R. (2005). Dobra niematerialne. Kompendium prawne, Branta, Warszawa.
 • Guthrie, J., and Petty, R. (2000). Intellectual capital: Australian annual reporting practices. Journal of Intellectual Capital, 1(3), 241–251.
 • Guthrie, J., Petty, R. and Ricceri, F. (2006). The voluntary reporting of intellectual capital: comparing evidence from Hong Kong and Australia, Journal of Intellectual Capital, 7(2), 254–271.
 • IIRC (2013), The International Framework, https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (30.08.2017).
 • International Financial Reporting Standards 3. (2008). Business Combinations, International Financial Reporting Standard Foundation, London.
 • Jarugowa, A., and Fijakowska, J., (2002). Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Goh, P.C., and Lim, K.P. (2004). Disclosing Intellectual Capital in company annual reports: evidence from Malaysia. Journal of Intellectual Capital, 5(3), 500–510.
 • Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2004). Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets, Harvard Business Review, February, 2–10.
 • Kołaczyk, Z. (2007). Ewidencja aktywów trwałych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
 • Lev, B., and Gu, F. (2016). The End of Accounting and the Path Forward for Investors and Managers, Wiley Finance, New Jersey.
 • Lev, B., and Zambon, S. (2003). Introduction to the special issue, European Accounting Review, 12(4), pp. 597–603.
 • Liao, L., Low, M., and Davey, H. (2013). Chinese and English language version: intellectual capital disclosure. Journal of Intellectual Capital, 14(4), 661–686.
 • Lopes, I.T. (2010). Towards a complementary intangibles reporting approach, Measuring Business Excellence, 14(4), 24–34.
 • Low, J., Kalafut, P.C. (2006). Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna: Wolters Kluwer, Kraków.
 • Low, M., Samkin, G., and Li, Y. (2015). Voluntary reporting of intellectual capital: comparing the quality of disclosures from New Zealand, Australian and United Kingdom universities. Journal of Intellectual Capital, 16(4), 779–808.
 • Murawska, M. (2008). Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • Nimtrakoon, S. (2015). The relationship between intellectual capital, firms’ market value and financial performance, Journal of Intellectual Capital, 16(3), 587–618.
 • Przybyszewski, R. (2007). Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Ragini, S. (2012). Corporate Disclosure of Intangibles: A Comparative Study of Practices among Indian, US, and Japanese Companies, Vikalpa: The Journal for Decision Makers, 37(3), 51–72.
 • Rahman, S. (2012). The role of intellectual capital in determining differences between stock market and financial performance, International Research Journal of Finance and Economics, 89, April, 46–77.
 • Roos, G., Pike, S., Fernstrom, L. (2012). Managing Intellectual Capital in Practice, Routledge.
 • Samelak, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Schneider, A., and Samkin, G. (2008). Intellectual capital reporting by the New Zealand local government sector. Journal of Intellectual Capital, 9(3), 456–486.
 • Singh, S. and Kansal, M. (2011). Voluntary disclosures of intellectual capital: an empirical analysis. Journal of Intellectual Capital, 12(2), 301–318.
 • Sydler, R., Haefliger, S., Pruksa, R. (2014). Measuring intellectual capital with financial figures: can we predict firm profitability?, European Management Journal, 32(2), 244–259.
 • Vallejo-Alonso, B., García-Merino, J.D., and Arregui-Ayastuy, G. (2015). Motives for Financial Valuation of Intangibles and Business Performance in SMEs, Innovar: Revista de ciencias administrativas y sociales, 25(56), p. 113–127.
 • Vishnu, S., and Gupta, V.K. (2014). Intellectual capital and performance of pharmaceutical firms in India. Journal of Intellectual Capital, 15(1), 83–99.
 • Wachowiak, P. (2005). Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Węziak-Białowolska, D. (2010), Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i jej zastosowanie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Whiting, R.H., and Woodcock, J. (2011). Firm characteristics and intellectual capital disclosure by Australian companies. Journal of Human Resource Costing and Accounting, 15(2), 102–126.
 • Wyatt, A. (2005). Accounting Recognition of Intangible Assets: Theory and Evidence on Economic Determinants, The Accounting Review, 80(3), 967–1003.
 • Xiao, H. (2008). Corporate reporting of intellectual capital: evidence from China. The Business Review, 11(1), 124–129.
 • Yi, A., and Davey, H. (2010). Intellectual capital disclosure in Chinese (mainland) companies. Journal of Intellectual Capital, 11(3), 326–347.
 • Zhang, D., (2003). Intangible assets and stock trading strategies, Managerial Finance, 29(10), 38–56.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-4c6dad59-34f5-43f0-ba24-125eb0e592e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.