PL EN


2018 | 3 | 69-79
Article title

Aktualności w diagnostyce i leczeniu stożka rogówki

Content
Title variants
EN
Up to date on diagnosis and treatment of keratoconus
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stożek rogówki jest chorobą degeneracyjną, polegającą na postępującym ścieńczeniu i uwypukleniu rogówki. Choroba ta, w postaciach zaawansowanych, prowadzi do znacznych zaburzeń ostrości wzroku – jedynym rozwiązaniem staje się wówczas przeszczep rogówki. Nowoczesna diagnostyka stożka bazuje na analizie powierzchni rogówki przy użyciu topo-tomografii komputerowej, która pozwala na ocenę wczesnych zmian chorobowych z możliwością wdrożenia odpowiedniego leczenia w stadiach początkowych. Taką procedurą jest wprowadzone w ostatnich latach sieciowanie włókien kolagenowych. Zabieg ten, dzięki reakcji fotochemicznej wywołanej oddziaływaniem UVA i ryboflawiny, prowadzi do tworzenia nowych wiązań pomiędzy łańcuchami kolagenu, z następującym usztywnieniem miąższu rogówki i zahamowaniem rozwoju stożka. Wczesna diagnoza, możliwa dzięki obrazowaniu rogówki przy użyciu nowoczesnych systemów topo-tomograficznych w połączeniu z efektywnym zabiegiem powstrzymującym rozwój stożka, stanowią istotne osiągniecie ostatnich lat.
EN
Keratoconus is a degenerative disease with progressive thinning and steepening of the cornea. In the advanced stages with severe reduction of visual acuity, a corneal transplantation is required. Modern diagnostic procedures are based on corneal topography and tomography that permit early diagnosis and therapy. Corneal Cross-linking is the modern therapeutic procedure that allows arrest of disease progression with maintenance of good visual acuity if performed in early stages. This therapeutic procedure is based on the photochemical reaction induced by riboflavin and UVA radiation that creates new bonds between collagen fibers that results in stromal stiffening that arrest keratoconus progression. It could be stated that significant achievements in keratoconus management are related to the possibility of early detection due to the modern tomographic systems and possibility of effective treatment with corneal cross linking procedure that arrests progression of ectasia.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-4e1c8a93-7528-4eac-b5d2-ce91bcfb7f1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.