PL EN


Journal
2016 | 42 | 2 | 219-232
Article title

WPISANI W KRAJOBRAZ NAUKOWY – „ZIELONOGÓRSKIE STUDIA BIBLIOTEKOZNAWCZE"

Content
Title variants
EN
INSCRIBED IN THE SCIENTIFIC LANDSCAPE - "ZIELONA GÓRA LIBRARY SCIENCE STUDIES"
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
"Zielona Góra Library Science Studies" has been published since 2002 by Regional and Municipal Cyprian Norwid’s Public Library in Zielona Gora. The first four notebooks of this scientific periodical were historico-bibliographical monographies, tightly connected with the regional problematics. In the first volume Grzegorz Chmielewski presented the history of Polish folk libraries on the West border, in the second one - Janusz Rećko prepared the detailed description of Włodzimierz Korsak’s archives, in the third one - Dawid Kotlarek juxtaposed the bibliography of Zielona Gora in the German writings until 1945, in the next volume Jarosław Kuczer worked out the collection of correspondence by Hermina von Reuss. In 2013 "Zielona Gora Library Science Studies" were transformed in the yearbook that appeared as the collection of scientific articles written by different authors connected with the most important centers of science and cultural institution in Poland. The presented texts were previously announced on the Library Science’s conversatories organized by Regional and Municipal Cyprian Norwid’s Public Library in Zielona Gora.
PL
„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” są wydawane od 2002 r. przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Cztery pierwsze zeszyty tego naukowego periodyku były monografiami o charakterze historyczno-bibliograficznym, silnie związane z tematyką regionalną. W numerze pierwszym Grzegorz Chmielewski przedstawił historię polskich bibliotek ludowych na pograniczu zachodnim, w drugim - Janusz Rećko sporządził szczegółowy opis archiwaliów Włodzimierza Korsaka, w trzecim - Dawid Kotlarek zestawił bibliografię Zielona Góra w niemieckim piśmiennictwie do roku 1945, a w kolejnym Jarosław Kuczer opracował zbiory korespondencji Herminy von Reuss. W 2013 r. przekształcono „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” w rocznik, ukazujący się jako zbiór artykułów naukowych różnych autorów, związanych z najważniejszymi ośrodkami naukowymi i instytucjami kultury w Polsce. Zamieszczane teksty były wcześniej wygłaszane na Konwersatoriach Bibliotekoznawczych organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze.
Journal
Year
Volume
42
Issue
2
Pages
219-232
Physical description
Contributors
References
 • Adaszyńska E. (2014), Zmiany w projektowaniu budynków bibliotecznych i organizacji przestrzeni bibliotek akademickich, „ZSB”, z. 6, s. 41-58.
 • Bartkowiak P., Koteluk D. (2014), Gloryfikacja ZSRR w świetle działalności i stanu księgozbioru biblioteki w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim w latach 1949-1956, „ZSB”, z. 6, s. 199-210.
 • Buck A. (2014), Studenckie jednodniówki (1977-1978) – propozycje modelu badawczego, „ZSB”, z. 6, s. 237-265.
 • Budyńska B. (2014), Biblioteki publiczne w Polsce pierwszej połowy XXI wieku, „ZSB”, z. 6, s. 15-39.
 • Chmielewski G. (2002), Polskie biblioteki ludowe na pograniczu zachodnim w rejonie babimojsko-międzyrzecko-skwierzyńskim w latach 1880-1939, Pro Libris, Zielona Gora.
 • Chmielewski G. (2013), Glosa do biografii Herminy von Reuss, „ZSB”, z. 5, s. 43-52.
 • Czerwińska M. (2014), Osoba z niepełnosprawnością wzroku w bibliotece –rehabilitacja czy normalizacja środowiska życia? Bibliologiczno-tyflologiczny dyskurs wokół możliwości i ograniczeń, „ZSB”, z. 6, s. 135- 154.
 • Knyspel-Kopeć R. (2013), Dzieje bibliotek w ujęciu encyklopedycznym, na przykładzie polskich wydań encyklopedii przełomu XIX i XX wieku, „ZSB”, z. 5, s. 53-70.
 • Koteluk D. (2013), Ideologizacja kultury wiejskiej na przykładzie biblioteki w Czerwieńsku w powiecie zielonogorskim w latach 1949-1956, „ZSB”, z. 5, s. 85-98.
 • Kotlarek D. (2008), Zielona Gora w niemieckim piśmiennictwie do roku 1945 (w ujęciu historyczno-bibliograficznym), Pro Libris, Zielona Gora.
 • Kotlarek D. (2013), Biblioteki publiczne na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2010 – zarys problematyki, „ZSB”, z. 5, s. 71-84.
 • Kotlarek D. (2014), Biblioteki publiczne rejencji legnickiej w XIX i na początku XX wieku – wstęp do badań, „ZSB”, z. 6, s. 157-167.
 • Kuczer J. (2009), Archiwum Herminy von Reuss: korespondencja rodzin Reuss, Schonaich-Carolath, Hohenzollern oraz Prittwitz Und Gaffron w zbiorach WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Gorze, Pro Libris, Zielona Gora.
 • Liefhebber P. (2014), Wykorzystanie metody graficzno-porównawczej w badaniach pisma „neogotyckiego” – propozycja badawcza, „ZSB”, z. 6, s. 177-197.
 • Małocha-Bartkowiak I. (2014), Działalność naukowa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Gorze w latach 2002-2012, „ZSB”, z. 6, s. 87-106.
 • Matysiak D. (2014), Biblioteka naukowa jako „trzecie miejsce” na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „ZSB”, z. 6, s. 59-76.
 • Pidłypczak-Majerowicz M. (2014), Badanie znaków własnościowych w księgozbiorach bibliotek publicznych – postulaty badawcze, „ZSB”, z. 6, s. 169-176.
 • Rećko J. (2003), Archiwalia Włodzimierza Korsaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Gorze, Pro Libris, Zielona Góra.
 • Rudiak R. (2013),Wydawnictwa literackie na Środkowym Nadodrzu od średniowiecza do XX wieku, „ZSB”, z. 5, s. 9-24.
 • Rudiak R. (2014), O działalności wydawniczej oficyny AND (1993-2003), „ZSB”, z. 6, s. 211-236.
 • Siadaczka M., Szafińska-Chadała M. (2014), Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskej w Zielonej Gorze jako „trzecie miejsce”, „ZSB”, z. 6, s. 77-86.
 • Sztyber R. (2013), Wokół dwóch broszur z czasów chocimskich bojów w 1621 roku (o potrzebie reedycji, relektury i o niezbędnych rewizjach), „ZSB”, z. 5, s. 25-41.
 • Wańka D. (2014), Od przedszkolaka do „starszaka”. Rozważania na temat „trzeciego miejsca” w oparciu o doświadczenia Biblioteki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, „ZSB”, z. 6, s. 107-118.
 • Wasilewski K. (2013), Powstanie i rozwój kultury niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim (1980-1989), „ZSB”, z. 5, s. 99-116.
 • Wawryk J. (2013), Czytelnictwo młodzieży jako problem i wyzwanie dla bibliotek publicznych, „ZSB”, z. 5, s. 117-149.
 • Wawryk J. (2014), „Trzeci wiek” w „trzecim miejscu”, czyli seniorzy w bibliotece publicznej, „ZSB”, z. 6, s. 119-134.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-4e3680c9-ecd8-4787-98c8-a6ecddb3e6f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.