PL EN


2011 | 3 | 37-47
Article title

Z zagadnień charakterystyki i zwalczania chuligaństwa oraz przestępczości stadionowej z uwzględnieniem wykorzystania metody białego wywiadu

Content
Title variants
EN
From the issues of characteristic and countering hooliganism and stadium crime with consideration for the white intelligence method
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
This article aims at presenting the pseudo-football fans subculture with a view to their individual and group activity, as well as the selected tactical rules and methods of recognising and detecting the so-called stadium crimes and offences. Attention has also been paid to the importance of information in the countering the phenomenon and the special role of using the overtly intelligence sources in the actions of the services responsible for security and public order as a whole.
EN
Celem artykułu jest przedstawienie subkultury pseudokibiców z uwzględnieniem ich indywidualnej i grupowej aktywności, a także wybranych zasad taktycznych oraz metod rozpoznawania i wykrywania tzw. stadionowych przestępstw i wykroczeń. Zwrócono również uwagę na znaczenie informacji w zwalczaniu zjawiska oraz szczególną rolę wykorzystania wywiadu jawno-źródłowego (białego wywiadu) w całokształcie działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-4eae20c5-6d42-4f3e-8637-0dab14718257
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.