PL EN


2017 | 2 (21) | 175-187
Article title

Labour law in the face of economic crisis

Content
Title variants
PL
Prawo pracy w obliczu kryzysu ekonomicznego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In order to cope with the economic crisis, the Polish Anti-Crisis Labour Act of 2009, temporarily relaxed the rigid labour statutes, introduced over thirty years ago by the Labour Code. The Anti-Crisis Labour Act introduced a new concept of the economic standstill. It allowed employers to temporarily suspend employment contracts without terminating them. The new Act also enabled employers to enter into temporary employment contracts regardless of the former law established by Art. 25 of the Labour Code. This law required employers, as a matter of principle, to mostly enter into nonfixed employment contracts with their employees. Despite the last economic crisis had little impact on the Polish economy, the Polish Anti-Crisis Labour Act gave for the first time a real chance for the Labour Code to have its over-protective regulations liberalized. By facing a seeming economic crisis, the Polish labour law has become more flexible.
PL
Aby poradzić sobie z ostatnim kryzysem gospodarczym, polska ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców tymczasowo złagodziła sztywne przepisy dotyczące prawa pracy, wprowadzone ponad trzydzieści lat temu przez kodeks pracy. Ustawa antykryzysowa wprowadziła nową koncepcję przestoju ekonomicznego i umożliwiła pracodawcom tymczasowe zawieszenie umów o pracę bez ich wypowiedzenia. Nowa ustawa umożliwiła również pracodawcom zawieranie umów na czas określony bez względu na wcześniejsze przepisy ustanowione w art. 25 kodeksu pracy, który wymagał od pracodawców zasadniczo zawarcia z pracownikami umów na czas nieokreślony. Mimo że kryzys ekonomiczny miał niewielki wpływ na polską gospodarkę, polska ustawa o przeciwdziałaniu kryzysowi stanowiła po raz pierwszy realną szansę na liberalizację przepisów w zakresie nadmiernej ochrony pracowników. Stojąc w obliczu pozornego kryzysu gospodarczego, polskie prawo pracy stało się bardziej elastyczne.
Contributors
  • Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-4ef65e52-4e83-48bd-9d7b-b69cb770d1ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.