PL EN


2018 | 66 | 51-63
Article title

Patriotyzm

Title variants
EN
Patriotism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor odróżnia sposoby odniesienia się jednostki do swej grupy macierzystej (rodziny, plemienia, narodu). Odróżnia solidarność z narodem (parapatriotyzm, patriotyzm, nacjonalizm) oraz brak solidarności (indywidualizm, kosmopolityzm, internacjonalizm). Swą uwagę skupia na różnicy pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem. Dla nacjonalistów wartością najwyższą jest potęga narodu. Nacjonaliści domagają się, aby wszyscy członkowie narodu poświęcili wszystkie swe siły umacnianiu narodowej potęgi. Dla patriotów wartością – jedynie naczelną – jest chwała ojczyzny. W zakończeniu autor pokazuje formy patriotyzmu podczas wojny oraz podczas pokoju.
EN
The author distinguishes between the individual’s reference to his parent group (family, tribe, nation). He distinguishes solidarity with the nation (parapatriotism, patriotism, nationalism) and the lack of solidarity (individualism, cosmopolitanism, internationalism). He focuses on the difference between patriotism and nationalism. For the nationalists the supreme value is the power of the nation. The nationalists demand that all members of the nation sacrifice all their strength to strengthen the national power. For patriots, the supreme value is the glory of a homeland. In the end part of the book, the author presents the forms of patriotism during the war and during peace.
Year
Issue
66
Pages
51-63
Physical description
Contributors
References
  • Aberth J., Spektakle masowej śmierci, Plagi, zarazy, epidemie, Świat Książki. Warszawa 2012.
  • Bocheński J.M., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, PHILED, Kraków 1994.
  • Helwarth von H., Między Hitlerem a Stalinem, Wydawnictwo BELLONA, Warszawa 1992.
  • Stanisławek J., Główne formy kultury, „Edukacja Filozoficzna” 2017, nr 64.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-511be625-b0fc-4a22-b81f-e451cc77127d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.