PL EN


2018 | 4 | 263-275
Article title

The institution of the authorised economic operator – facilitating economic activity and minimizing the risk of compromising the security of the trade fl ow in goods in the international trade

Content
Title variants
PL
Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO – ułatwienie działalności gospodarczej a minimalizowanie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa przepływu towarów w obrocie międzynarodowym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The scale of the international trade, as well as the existing economic and technological conditions, cause economic operators to expect solutions aimed at facilitating as well as increasing security of the flow of goods in the international trade. Reaching a compromise between the number of solutions aimed at reducing barriers and administrative workload and the necessity of having effective customs control, which directly affects the security of trade, is a task of great difficulty but also, as evidenced by the business practice, a task possible to complete. The aim of the paper is to characterise the institution of the Authorized Economic Operator and assess its influence on the facilitation, as well as security and safety of economic activity in the international trade. With this regard, the methods of descriptive and comparative analysis have been employed. The performed analysis allowed for drawing a conclusion that the Authorised Economic Operator Programme is a proof that reduction of barriers and implementation of innovative solutions improving economic activity allow for increased security of the flow of goods in the international trade.
PL
Skala wymiany międzynarodowej, a także istniejące uwarunkowania gospodarcze i technologiczne powodują, że przedsiębiorcy oczekują rozwiązań mających na celu jednocześnie ułatwienie jak i zwiększenie bezpieczeństwa przepływu towarów w obrocie międzynarodowym. Uzyskanie kompromisu pomiędzy redukcją barier a skuteczną ochroną jest dziś zadaniem bardzo ważnym, niezwykle trudnym ale jak pokazuje praktyka możliwym. Charakterystyka Instytucji Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO a także ocena jej wpływu, zarówno na ułatwienie, jak i bezpieczeństwo działalności w obrocie międzynarodowym jest celem artykułu. W tym zakresie wykorzystano metodę analizy opisowej i porównawczej. Przeprowadzona analiza pozwoliła wysunąć wniosek, że Program Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO jest dowodem na to, że redukcja barier oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań usprawniających działalność gospodarczą umożliwia jednocześnie wzrost bezpieczeństwa przepływu towarów w obrocie międzynarodowym
Contributors
  • Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-52865d84-a6ca-44e4-a2b3-d1c71ea5915f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.