PL EN


2018 | XX/2 | 39-52
Article title

Mikrotoponimia Kowalewic Nowych i Kowalewic Włościańskich w powiecie pułtuskim

Title variants
EN
Microtoponymy of Kowalewice Nowe and Kowalewice Włościańskie in the district of Pułtusk
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kowalewice Włościańskie i Kowalewice Nowe to dwie miejscowości położone w województwie mazowieckim w powiecie pułtuskim w gminie Świercze. Mieszkańcy obydwu wsi to przede wszystkim rolnicy, którzy odziedziczyli swoje gospodarstwa po przodkach. W wyniku eksploracji terenowej zebrano łącznie 172 nazwy pól, łąk, lasów, stawów, rowów i dróg. W wyniku analizy znaczeniowej wskazano następujące typy nazw: topograficzne, a wśród nich lokalizujące, kierunkowe i charakteryzujące; dzierżawcze oraz kulturowe. Najwięcej zanotowano nazw topograficznych, które stanowią 67% badanych mikrotoponimów. Wśród tych nazw najliczniej występują nazwy pól, łąk i dróg. Znaczną część, bo 30% wszystkich nazw, stanowią nazwy dzierżawcze. Najmniej zebrano nazw kulturowych, które tworzą 3% zanotowanych mikrotoponimów. Wśród mikrotoponimów występujących w Kowalewicach Włościańskich i Kowalewicach Nowych są nazwy prymarne i komponowane. Najwięcej zebrano nazw komponowanych, które stanowiły 81% wszystkich mikrotoponimów. Wśród nich najbardziej produktywne są nazwy w formie wyrażenia przyimkowego. Wskazano również nazwy prymarne, które tworzą 19% zebranych nazw obiektów terenowych.
EN
Kowalewice Włościańskie and Kowalewice Nowe are two villages in Masovia region, district of Pułtusk, municipality of Świercze. They are inhabited mostly by farmers who inherit their farms. The total of 172 names of fields, meadows, forests, ponds, ditches and roads were collected in a field study. As a result of subsequent semantic analysis the following types of names have been distinguished: topographic (including locating, directional and descriptive names), possessive and culture-related. The majority (67%) of the analysed microtoponyms are topographic. Among these field, meadow and road names are the most numerous. Possesive names constitue an important part (30%) of all the collected names. The least represented are culture-related names, which constitute 3% of the collected microtoponyms.
Year
Issue
Pages
39-52
Physical description
Contributors
  • Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-53d99600-c8e3-4e88-80b3-38a9a1397bde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.