PL EN


Journal
2016 | 42 | 2a | 11-20
Article title

COMMON SPACES IN THE DAYS OF ISOLATIONISM. OUTLINE OF THE INTERDISCIPLINARY RESEARCH PROGRAMME

Content
Title variants
PL
WSPÓLNE PRZESTRZENIE W CZASACH IZOLACJONIZMU. ZARYS INTERDYSCYPLINARNEGO PROGRAMU BADAWCZEGO
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents an outline of the interdisciplinary research program. The program is a response to the growing isolationist tendencies. The term "isolationism" refers here to a wide variety of forms and expressions of aspiring to diversity by social communities, due to the search for solutions for problems which affect these groups. Both phenomena from the sphere of politics and economy or culture can be found to be expressions of isolationism. The authors propose to carry out an interdisciplinary, international research on the ability to create good and lasting connections between social groups, cultures, institutions, or "common space" of encounter, dialogue and cooperation.
PL
W artykule przedstawiono zarys interdyscyplinarnego programu badawczego. Program jest odpowiedzią na wzrastające tendencje izolacjonistyczne. Termin „izolacjonizm” odnosi się do różnorodnych form i przejawów dążenia do odrębności przez zbiorowości społeczne, w związku z poszukiwaniem rozwiązań dotykających je problemów. Do przejawów izolacjonizmu można zaliczyć zarówno zjawiska ze sfery polityki jak i gospodarki i kultury. Autorzy proponują podjęcie interdyscyplinarnych, międzynarodowych badań na temat zdolności do tworzenia dobrych i trwałych połączeń między grupami społecznymi, kulturami, instytucjami, czyli „wspólnej przestrzeni” spotkania, dialogu i współdziałania.
Journal
Year
Volume
42
Issue
2a
Pages
11-20
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Applebaum A. (2016), Izolacjonizm to nieszczęście, „Gazeta Wyborcza” 26.03.2016, http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,19825264,izolacjonizm-to-nieszczescie-applebaum.html [access: 15.12.2016].
 • Christakis N. A., Fowler J. H. (2011), W sieci. Jak sieci społeczno kształtują nasze życie, Wyd. Smak Słowa, Sopot.
 • Common Space Initiative (2016), http://www.commonspaceinitiative.org/ [access: 15.12.2016].
 • Coletta N. J., Cullen M. L. (2000), The Nexus Between Violent Conflict, Social Capital and Social Cohesion: Case Studies from Cambodia and Rwanda, “Social Capital Initiative Working Paper”, No. 23 http://www.worldbank.org/socialdevelopment [access: 15.12.2016].
 • Danecka M. (2014), Partycypacja wykluczonych. Wyzwanie dla polityki społecznej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Dudvick N., Kuehnast K., Jones V. N., Woolcock M. (2006), Analyzing Social Capital in Context. A Guide to Using Qualitative Methods and Data, World Bank Institute, Washington D.C.
 • Francis (2015), Encyclical Letter “Laudato si” of the Holy Father Francis On Care for our Common Home, http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_en.pdf [access: 15.12.2016].
 • Gilchrist A. (2014), Dlaczego relacje są ważne? Networking w rozwoju społecznościowym, Wyd. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
 • Grootaert C. (2001) Does Social Capital Help the Poor? The World Bank Social Development Family Environmentally and Socially Sustainable Development Network. http://www.worldbank.org/socialdevelopment [access: 15.12.2016].
 • Khanna P. (2016), Connectography. Mapping the Global Network Revolution, Weindfeld & Nicolson, London.
 • Kwiatkowski M. (2013), W drodze do analizy instytucjonalnej, Recenzja książki Piotra Chmielewskiego Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych Warszawa 2011, „Studia Socjologiczne”, No. 1.
 • Kurczewski J., Herman A. (Eds.) (2012), Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, Wyd. Słowo. Obraz. Terytoria, Gdańsk.
 • Merkel A. (2016), “The Washington Post” 9.11.2016 https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/11/09/angela-merkel-congratulates-donald-trump-kind-of/?utm_term=.8cb1205377a0 [access: 15.12.2016].
 • Pietrowicz K. (2016), Podejścia sieciowe w socjologii. Przyczółki, splecenia i przeobrażenia dyscypliny, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz.
 • Paton D., Johnston D. (Eds.) (2006), Disaster Resilience. An Integrated Approach, Charles Thomas Publisher, Springfield, Illinois.
 • Putnam R. D. (2015), Our kids. The American Dream in Crisis, Simon & Schuster, New York.
 • Sennett R. (2012), Szacunek w świecie nierówności, Wyd. Muza, Warszawa.
 • Skąpska G. (1999), Neoinstytucjonalizm, [in:] Encyklopedia Socjologii, Vol. 3, pp. 323- 327.
 • Sztompka P. (2016), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Znak, Kraków.
 • Touraine A. (2013), Po kryzysie, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Znak pokoju (2016), http://www.znakpokoju.com [access: 15.12.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-53fc4940-c42a-40d1-b970-ae6832984c20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.