PL EN


2019 | 24 | 27-44
Article title

Presidentialization of Electorate’s Behavior in the Election to Voivodeship Sejmiks in 2018

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main category in this article is electoral presidentialization, understood as a tendency of voters’ behavior to mirror the decisions typical for presidential elections. Here, the category under consideration is analyzed in two dimensions: leader effect and social approval for the organization of television debates of the leaders of two most important parties. The author explains the process in question on the basis of quantitative and percentage distribution of answers to two questions to be found in three editions of the nation-wide electorate study “Political Preferences”. This article concerns voters’ preferences in a survey that was conducted just after the self-government election in 2018. In order to grasp the specificity of electoral behavior in this particular voting, the analysis was conducted in a comparative manner, and the subject of comparison was the 2015 election to the Sejm. The results of studies organized in 2012 and 2013, when no election was organized in Poland, were also referred to in a necessary scope.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
References
 • Anstead, N., (2015), Television Debate in Parliamentary Democracies. LSE Media Policy Brief, 13. London: London School of Economics and Political Science. http://www.lse.ac.uk/media@lse/documents/MPP/LSE-MPP-Policy-Brief-13-Televised-Election-Debates-in-the-UK.pdf (4/07/2019).
 • Barlett, J. (2018). Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację. Katowice: Wyd. Sonia Draga.
 • Brettschneider, F. (2002). Spitzenkandidaten und Wahlerfolg. Personalizierung – Kompetenz – Partaien. Ein internationaler Vergleich. Wiesbaden: Westdeutcher Verlag.
 • Budzyńska-Daca, A. (2015). Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010. Warszawa: PWN.
 • CBOS (2015). Zaufanie do polityków w ostatnich dniach kampanii wyborczej. Komunikat z badań CBOS nr 146/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS (2018). Zaufanie do polityków przed wyborami samorządowymi. Komunikat z badań CBOS nr 141/2018. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Costa Lobo, M., & Curtice, J. (2015). Personality Politics? The Role of Leader Evaluations in Democratic Elections, Oxford: Oxford University Press.
 • Cześnik, M., & Grabowska, M. (2017). Popękane polskie społeczeństwo jako pole badawcze – dane, fakty, mity. Przegląd Socjologiczny, LXVI(3), 9–43.
 • Daoust, J-F., Blais, A., Peloquin-Skulski, G. (2019). What do voters do when they prefer a leader another party. Party Politics. https://doi.org/10.1177/1354068819845100.
 • Dobek-Ostrowska, B. (2005). Profesjonalizacja kampanii wyborczych we współczesnym świecie i jej konsekwencje. In: B. Dobek-Ostrowska (eds.). Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego (pp. 11–33). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dowding, K. (2013). The Prime Ministerialisation of the British Prime Minister. Parliamentary Affairs, 66(3), 617–35.
 • Dudek, A. (2016). Historia polityczna Polski 1989–2015. Kraków: Znak.
 • Farrell, D. (1996). Campaign Strategies and Tactics. In: R. LeDuc, R. Niemi, & P. Norris (eds.), Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perpectives (pp. 158–81). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Garzia, D. (2014). Personalization of Politics and Electoral Change. London: Palgrave.
 • Gędźwiłł, A. (2017). Różne wybory, różne elektoraty? Specyfika uczestnictwa w wyborach lokalnych. Studia socjologiczne, 1 (224), 81-102.
 • Gdula, M. (2018). Nowy autorytaryzm. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.
 • Haman, J. (2019). Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji. Warszawa: Fundacja Batorego.
 • Heffernan, R. (2013). There’s No Need for the ‘-isation’. The Prime Minister is Merely Prime Ministerial. Parliamentary Affairs, 66(3), 636–45.
 • Karnowski, M., & Mistewicz, E. (2010). Anatomia władzy. Mistewicz kontra Karnowski. Warszawa: Czerwone i Czarne.
 • Kochan, M. (2016). Od święta demokracji do teleturnieju. Przemiany konwencji debat telewizyjnych w Polsce. In: A. Budzyńska-Daca (ed.), 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych (pp. 15–89). Warszawa: WP UW.
 • Leśniczak, R. (2018). Komunikowanie polityczne w epoce postmodernizmu i postprawdy. Analiza debaty przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2015 r. Łódzkie Studia Teologiczne, 27(2), 181–95.
 • Markowski, R., & Stanley, B. (2016). Rozłamy socjopolityczne w Polsce. Iluzja czy rzeczywistość?. Studia socjologiczne, 4(223), 14–40.
 • Mazur, M., & Konieczny, A. (2012). Po co politykom telewizyjne debaty wyborcze? Analiza zawartości polskich debat. Studia Medioznawcze, 4, 82–94.
 • Mazur, M. (2014), Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993–2011. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 • Matyja, R. (2018). Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej. Kraków: Karakter.
 • Mughan, A. (2015). Parties, Conditionality and Leader Effects in Parliamentary Elections. Party Politics, 21(1), 28–39.
 • Peszyński, W. (2013). Prezydencjalizacja zachowań elektoratu w roku niewyborczym 2012. Political Preferences, 6, 75–90.
 • Peszyński, W. (2014). Prezydencjalizacja zachowań elektoratu w 2013 roku na tle porównawczym z poprzednim sezonem „niewyborczym”. Political Preferences, 8, 11–28.
 • Peszyński, W. (2016). Prezydencjalizacja zachowań wyborczych w elekcji parlamentarnej w 2015 roku. Political Preferences, 12, 37–56.
 • Peszyński, W. (2016a). Presidentialization of Parliamentary Election. The Case of Polish Election of 2015. Roczniki Nauk Społecznych, 8(1), 87–106.
 • Peszyński, W. (2018). Prezydencki i parlamentarny style kampanii wyborczej. Roczniki Nauk Społecznych, 46(3), 143–62.
 • Poguntke, T., & Webb, P. (2005). The Presidentialization of Politics. Oxford: Oxford University Press.
 • Poguntke, T., & Webb, P. (2013). The Presidentialisation of Politics Thesis Defended. Parliamentary Affairs, 66(3), 646–54.
 • PKW (2018). National Election Commission, Results of Voting of Local Elections 2018. Państwowa Komisja Wyborcza. https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia#general_committee_stat (29/06/2019)
 • Schulze, H. (2016). The Spitzenkandidaten in the European Parliament Election Campaign Coverage 2014 in Germany, France, and the United Kingdom. Political and Governance, 4(1), 23–36.
 • Stankiewicz, A. (2018). Kaczyński złapał zadyszkę. Tygodnik Powszechny, 44(3616).
 • Sutowski, M. (2019). Flis: Polak płakał jak głosował. Krytyka Polityczna. https://krytykapolityczna.pl/kraj/wywiad-eurowybory-flis/ (4/07/2019).
 • Szacki, W (2018). Co wyszło z urny. Polityka, 43.
 • Turska-Kawa, A. (2018). Determinanty chwiejności wyborczej na poziomie lokalnym. Athenaeum Polskie Studia Politologiczne, 58, 100–13.
 • Żukiewicz, P. (2013). Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Analiza porównawcza. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5446a1b8-ef5e-46cb-b747-436c3702a83e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.