PL EN


2018 | 13 | 141–155
Article title

„Zwycięzca śmierci wraca na czas”. Refleksje wokół utworu Advent w wykonaniu grup Dead Can Dance i Armia

Content
Title variants
EN
“The Winner of Death returns on time”. Reflections around the Advent song performed by the groups Dead Can Dance and Armia
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozważania zawarte w artykule koncentrują się na zestawieniu dwu wariantów utworu Advent, wykonanego pierwotnie przez grupę Dead Can Dance, a odtworzonego kilkanaście lat później w nowym wymiarze tekstowym przez zespół Armia. Owo zestawienie uwzględnia poszerzone tło kontekstowe, odwołujące się do genealogii obydwu formacji, intertekstualnej i intermedialnej specyfiki ich twórczości oraz eksponujące horyzont aksjologiczny urzeczywistniony w tytułach i tekstach utworów.
EN
The article compares two variants of the song Advent, originally performed by the group Dead Can Dance, and then reproduced several years later in a new text dimension by the polish band Armia. This comparison takes into account the expanded contextual background, referring to the genealogies of both formations, intertextual/intermedia specificity of their works and exposing the axiological horizon realized in the titles and texts of the tracks.
Year
Issue
13
Pages
141–155
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
References
 • Boże Narodzenie. Antologia poezji polskiej, oprac. A. Jastrzębski, A. Podsiad, Warszawa 1961.
 • Bromba i inni, rozmowa Bartka Koziczyńskiego z Tomaszem Budzyńskim, „Tylko Rock”, lipiec 1999.
 • Budzyński Tomasz, Miłość, rozmawiał Tomasz Ponikło, Kraków 2016. Budzyński Tomasz, Soul Side Story, Poznań 2011.
 • Czyż Grzegorz, Raj utracony, „Tylko Rock”, kwiecień 1999.
 • Kszczotek Grzegorz, Armia: „Droga” (recenzja), „Tylko Rock”, lipiec 1999. Muzyka korzeni jest w moim DNA, rozmowa Jarosława Szubrychta z Brendanem Perrym, „Gazeta Wyborcza”, 5 listopada 2018.
 • Radykalni. Z Budzym, Dzikim, Maleo i Stopą rozmawia Marcin Jakimowicz, Katowice 1997.
 • Słoń Tomasz, Dead Can Dance. W królestwie umierającego słońca, Kraków 1996.
 • Śniedziewski Piotr, Melancholijne spojrzenie, Kraków 2011.
 • Świtała Dariusz, Armia: „Droga” (recenzja), „Metal Hammer” 1999, nr 8. Teraz Dead Can Dance (wkładka), „Teraz Rock”, wrzesień 2012.
 • Tylko Dead Can Dance (wkładka), „Tylko Rock”, kwiecień 1999.
 • 10 najważniejszych płyt: Tomasz Budzyński, www.cgm.pl/felietony/10-najwaz- niejszych-plyt-tomasz-budzynski.
 • Armia, Droga, CD, Ars Mundi.
 • Armia, Duch, CD, Ars Mundi.
 • Armia, Legenda, CD, Ars Mundi.
 • Astraea Invade, Advent, www.youtube.com/watch?v=h58Ox9d8h34. Budzy Art, www.budzy.art.pl.
 • Dead Can Dance, Advent (live 1986), www.youtube.com/watch?v=PBo Eh7lqvfE&feature=youtu.be, www.youtube.com/watch?v=dXifEoEB7Ww
 • Dead Can Dance, Spleen and Ideal, CD, 4AD.
 • Dead Can Dance, Toward the Within, DVD, 4AD.
 • Interview with Brendan Perry & Lisa Gerrard, „Metal Trails Music Magazine” 2013, www.youtube.com/watch?v=_z6l1vHeXqM.
 • „Into The Labyrinth” Press-Kit, www.dcdwithin.com/dcd.pl?caduceus=labyrin-thpresskit.
 • O muzyce i filmie z Dead Can Dance, rozmowa Łukasza Muszyńskiego z Lisą
 • Gerrard i Brendanem Perrym), www.youtube.com/watch?v=ruT3LlzGozQ. Prokopiuk Jerzy, Gnoza i rock. Impresje analityczne w formie listu do Sławka Gołaszewskiego, web.archive.org/web/20090228144606/http://www.ar-mia.kdm.pl/s-archiwa/media/i-06-01.htm.
 • Psalm LXXXVIII, https://books.google.pl/books?id=S3UEAAAAQAAJ&pg=PA216&lpg=PA216&dq=psalm+troubled+mind&so- urce=bl&ots=VqFZZ8awRP&sig=ACfU3U28SY8ai83bz0V-XrbaD- vRsfr7CoQ&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjRgKi- GwsvjAhXDiIsKHfVRBY0Q6AEwB3oECAkQAQ#v=one- page&q=psalm%20troubled%20mind&f=false.
 • Suwiński Bartosz, W krainie umierającego słońca. O Dead Can Dance, [w:] Kul- tura Rocka 2. Słowo – dźwięk – performance, red. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański, Toruń 2016, https://issuu.com/prolog_pismo/docs/kul- tura_rocka_2._s__owo_-_d__wi__k__bc18b1e915f4c7.
 • Tribute to Dead Can Dance: The Lotus Eaters, CD, Black Lotus Records.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2545–3068
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-54f72f24-feb1-4134-bd8b-816fbda9607a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.