PL EN


2019 | 14 | 373–391
Article title

Giovanni Gagliardi – wirtuoz i wizjoner akordeonu

Content
Title variants
EN
Giovanni Gagliardi – a virtuoso and a visionary of the accordion
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Giovanni Gagliardi (1882–1964), włoski kompozytor i akordeonista, to postać obecnie zapomniana. Już w 1911 roku postulował – w wydanym w Paryżu Manualetto del fisarmonicista – zmiany w budowie akordeonu mające na celu ulepszenie techniczne tego instrumentu. Zaproponowana mo- dernizacja akordeonu przyczyniła się do rozwoju akordeonowego repertuaru, o nowych możliwościach brzmieniowych i nowej estetyce. Życie artysty, który swoją karierę rozpoczął jako wędrowny grajek, a doszedł do pozycji cieszącego się uznaniem paryskiej bohemy wirtuoza, zmieniło diametralnie przystąpienie Włoch do I wojny światowej w roku 1915. Odmowa służby wojskowej, a po zakończeniu wojny także publicznych koncertów, oraz 3,5-letnie internowanie w czasie II wojny światowej – przedstawiają Gagliardiego jako człowieka zaangażowanego nie tylko w sprawy muzyczne, ale i publiczne. Do końca życia muzykował w domowym zaciszu, a w korespondencji z akordeonistami oraz w wywiadach prasowych propagował instrument z manuałem melodycznym. Giovanni Gagliardi wyprzedzał poglądami o dziesiątki lat swoją epokę, ale to właśnie jemu historia przyznała rację.
EN
Giovanni Gagliardi (1882–1964), an Italian composer and accordionist is now a forgotten artist. As early as in 1911, in Manualetto del fisarmonicista published in Paris, he postulated modifications in the construction of the accordion, so as to improve the instrument's technical performance. The suggested modernisation of the accordion contributed to the development of the accordion repertoire, with new sound possibilities and new aesthetics. The life of the artist, who began his career as an itinerant player and reached the position of a virtuoso who was highly appreciated by Paris’ bohemian artists, changed dramatically after the entry of Italy into World War I in 1915. His refusal to perform military service and after the end of the war also to perform public concerts, as well as 3.5 years of internment during World War II – show Gagliardi as a man engaged not only in musical matters, but also in public affairs. Until the end of his life, he played music in the comfort of his home, and in his correspondence with accordionists and in press interviews he promoted the instrument with free-bass system. Giovanni Gagliardi was decades ahead of his time, but it was him that the history proved right.
Year
Issue
14
Pages
373–391
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • Deiro Guido, The Complete Works of Guido Deiro, red. H. Doktorski, Mel Bay Publications, Inc. Fenton 2008.
 • Gagliardi Jean, Brevet d’Invention. XVII Arts Industriels, No. 423.798, Office National de la Propriété Industrielle, Paris 1911.
 • Gagliardi Giovanni, Kleines Handbuch des Akkordeonisten (1911), Manualetto del fisarmonicista (1911), Petit Manuel de l’Accordéoniste (1911), „Texte zur Geschichte und Gegenwart des Akkordeons”, t. 2, red. H.C. Jacobs, R. Kaupenjohann, Augemus Musikverlag Ralf Kaupenjohann, Bochum 2004, s. 25–49.
 • Krieg Franz, Der neue Lehrweg für Akkordeon, Matthias Hohner Verlag, Trossingen 1949.
 • Petrič Jospeh, The Concert Accordion.Contemporary Perspektives, Augemus Musikverlag Ralf Kaupenjohann, Essen 2017.
 • Puchnowski Włodzimierz Lech, Szkoła miechowania i artykulacji akordeonowej, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1964.
 • Cenzato Giovanni 30.000 chilometri con la fisarmonica, „Corriere della Sera”, z dnia 26.12.1935, s. 3.
 • www.giovannigagliardi.net [dostęp: 5.09.2017], Fietta Leonida, Fece una serenata a Don Perosi, „La Gazzetta di Parma”, z dnia 30.12.1956.
 • www.giovannigagliardi.net [dostęp: 3.09.2017], [g.b.], Vita romantica di Giovanni Gagliardi, obbietore della conoscienza e musicista, „Liberta di Piacenza”, z dnia 19.11.1950.
 • www.giovannigagliardi.net [dostęp: 10.09.2017], [b.n.a.], E morto Giovanni Gagliardi, „La Fisarmonica” 1964, nr 12.
 • https://www.diariodemallorca.es/actual/2008/05/13/memoria-exiliado-favor- reconciliacion/357316.html [dostęp: 2.11.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2545-3068
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-55ee272d-4882-4799-a025-6fc87c9fdcd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.