PL EN


2017 | 1(10) | 389-396
Article title

Jubileusz Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jubileusz 10-lecia Komitetu został uczczony konferencją naukową przygotowaną wspólnie z Polską Izbą Ubezpieczeń, która odbyła się 9 marca br. w Warszawie. Wzięło w niej udział ponad 50 osób – przedstawicieli nauki w dyscyplinie finanse z najważniejszych jednostek naukowych w naszym kraju, a także reprezentantów instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, administracji rządowej oraz świata biznesu (m.in. prof. Teresa Czerwińska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Elżbieta Wanat-Połeć – prezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego). Przedmiotem dyskusji w pierwszym panelu było ryzyko systemowe w polskim sektorze finansowym, a uczestniczyli w niej Leszek Skiba – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Zdzisław Sokal – prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, prof. Jan Monkiewicz (Politechnika Warszawska) oraz prof. Małgorzata Zaleska (SGH), jako moderator. Debata koncentrowała się wokół skuteczności aktualnej architektury i regulacji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej w zapobieganiu powstawaniu ryzyka systemowego w państwach członkowskich oraz możliwych rozwiązań problemu too big to fail. Tematem drugiego panelu była rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej. W panelu tym oprócz moderatora, którym był prof. Jacek Lisowski (UE w Poznaniu), wystąpili Andrzej Maciążek – wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, oraz Paweł Pytel – wiceprezes Aviva TUnŻ SA. Dyskusja z aktywnym udziałem publiczności dotyczyła m.in. roli, którą zakłady ubezpieczeń odgrywają w rozwiniętych gospodarkach w procesach transformacji oszczędności w inwestycje infrastrukturalne, czynników determinujących zmiany zachodzące na rynku ubezpieczeniowym oraz problemu niedoboru oszczędności emerytalnych w Polsce z punktu widzenia pożądanej stopy zastąpienia na tle innych krajów europejskich.
Keywords
Year
Issue
Pages
389-396
Physical description
Contributors
author
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
author
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5688f49e-3815-4e89-8b40-82c23372a8eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.