PL EN


2018 | 3 | 81-103
Article title

The importance of ethnic and religious structures in the region of Sahel: Socio-political and security dimensions. The case study of Mauritania

Content
Title variants
PL
Znaczenie struktur etniczno-religijnych w regionie Sahelu, w wymiarze społeczno-politycznym oraz bezpieczeństwa. Przykład Mauretanii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article aims to underline the importance of ethnic and religious structures for both animating and understanding political and security dynamic in the region, based on the example of the Islamic Republic of Mauritania. The first part of the article aims to identify sociopolitical factors influencing the security situation in the country and beyond, in sometimes surprising ways, with the main emphases on the importance of ethnic and religious structures and the role of political Islam. The second part of the article provides an exemplification of the multiple, not always coordinated, security initiatives in the region, that Mauritania is aspiring successfully to play lining role in, partly thanks to its complex understanding of security resulting from its unique social structure.
PL
Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia czynnika etniczno-religijnego zarówno dla przebiegu, jak i zrozumienia dynamiki politycznej i bezpieczeństwa w regionie Sahelu. Zagadnienie zaprezentowano na przykładzie Islamskiej Republiki Mauretańskiej. W pierwszej części artykułu zidentyfikowano – czasem nieoczywiste – czynniki społeczno-polityczne wpływające na bezpieczeństwo Mauretanii i całego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia struktur etnicznych i religijnych oraz roli „politycznego islamu”. W drugiej części przedstawiono i zanalizowano liczne, nie zawsze skoordynowane inicjatywy bezpieczeństwa w regionie, wskazujące, iż Mauretania z powodzeniem aspiruje do roli regionalnego lidera w aspekcie bezpieczeństwa. Źródłem sukcesu owych dążeń jest kompleksowe zrozumienie zagadnienia bezpieczeństwa – wynikające w przypadku Mauretanii z doświadczenia własnej wyjątkowej struktury społecznej.
Contributors
  • University of Warsaw
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-56931d66-322c-4f28-a6ac-c5e9d0dcd73c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.