PL EN


2015 | 10 | 107–117
Article title

Szukając tożsamości na styku kultur. Pasja wg św. Jana Sofii Gubajduliny

Content
Title variants
EN
Searching for identity at the crossroads of cultures. St John Passion by Sofia Gubaidulina
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje problematykę obecności elementów kultury Wschodu i Zachodu w twórczości rosyjskiej kompozytorski Sofii Gubajduliny na przykładzie jednego z najważniejszych dzieł w jej dorobku – Pasji wg św. Jana. Tekst podejmuje w pierwszej kolejności takie zagadnienia, jak obecność gatunku pasji w tradycji kościoła wschodniego i źródła inspiracji dla powstania utworu. Następnie wskazane zostały źródła tekstu kompozycji oraz ich teologiczny wydźwięk. Na koniec ma miejsce charakterystyka najważniejszych elementów muzycznych stanowiących z jednej strony o łączności Pasji Janowej z kulturą Wschodu i Zachodu, z drugiej zaś o rozpoznawalnym idiomie stylistycznym tej kompozytorki.
EN
The article presents the issue of coexistence of eastern and western cultural elements in the artistic output of the Russian composer Sofia Gubaidulina, using as an example one of her most important works – ‘St John Passion’. The text gives priority to such questions as the presence of the genre of passion in the Eastern Church tradition or the source of inspiration for a work of art. Then author indicates the sources of the composition text and their theological meaning and finally describes the most important musical elements, which bind ‘St John Passion’ to the eastern and western culture and simultaneously constitute a recognizable stylistic idiom of the composer.
Year
Issue
10
Pages
107–117
Physical description
Dates
published
2105
Contributors
References
  • Anderson Martin, Z programu festiwalu BBC Proms, 2002, przeł. B. Bolesławska, cyt. za: Książka programowa 46. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, 2003.
  • Cichy Daniel, Stochniol Magdalena, Między Ewangelią a ciągiem Fibonacciego, „Ruch Muzyczny” 2008, 2.
  • Fire and the Rosen, Portrait of Sofia Gubajdulina, BBC, 1990.
  • Książka programowa 46. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-8079
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-57a5b5e8-56ba-4c68-8f2f-7c86788b9494
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.