PL EN


2014 | 9 | 113–130
Article title

Kwartety smyczkowe – testament Góreckiego zakorzeniony w tradycji

Content
Title variants
EN
String Quartets – Górecki’s Testament Rooted in Tradition
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kwartety smyczkowe, nazywane przez Góreckiego „muzyką na cztery instrumenty”, napisał kompozytor specjalnie dla amerykańskiego zespołu muzyków Kronos Quartet. Wszystkie trzy powstały w „okresie późnym” twórczości, jako symbol intymnej wypowiedzi kompozytora w latach 1988–1990–1994 (2005). Interesujący jest los zwłaszcza kwartetu ostatniego, który czekał na swą premierę aż dekadę. Kwartety te, ze względu na użyty w nich materiał muzyczny odwołujący się do dziedzictwa polskiej kultury stanowić mogą rodzimy testament. Odwołania te są różne: od aluzji do renesansowych źródeł, poprzez wątki Chopinowskie, autonomiczności gatunku Górecki nadał utworom tytuły, które sugerują rodzaj zacytowanego autentyku. Artykuł ma na celu przedstawienie stopnia tych nawiązań.
EN
String quartets called by Górecki “the music on four instruments” were written especially for the American group of musicians Kronos Quartet. All the three were created in the late period of his creativity, as the symbol of the composer’s intimate statement in the years 1988–1990–1994 (2005). What is interesting is the fate of the last quartet, which had to wait a decade for its premiere. Those quartets, because of the used musical material referring to Polish cultural heritage, can pose a native testimony. These references are of various character: from allusions to renais- sance sources, through Chopin threads, Shymanowski’s citations, to the references to the highland culture. In order to meet the requirements of the tradition of the genre autonomism, Górecki enti- tled his works so the titles suggest the type of cited authentic work. The goal of the article is to present the degree of those references.
Year
Issue
9
Pages
113–130
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Górecki Henryk Mikołaj, I Kwartet smyczkowy Już się zmierzcha op. 62, Copy- right © PWM 1996.
 • Górecki Henryk Mikołaj, II Kwartet smyczkowy Quasi una fantasia, op. 64, Copyright © Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd 1991.
 • Górecki Henryk Mikołaj, III Kwartet smyczkowy ...Songs are sung, op. 67, Copyright © Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd 2009.
 • Pociej Bohdan, Bycie w muzyce. Próba opisania twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego, Katowice 2005. Thomas Adrian, Górecki, Kraków 1998.
 • Tomaszewski Mieczysław, Życia twórcy punkty węzłowe. Rekonesans, [w:] Muzyka w dialogu ze słowem, Kraków 2003.
 • Tomaszewski Mieczysław, Recenzja w związku z nadaniem Profesorowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Mu- zycznej w Krakowie, [w:] Wydawnictwo okolicznościowe z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie Profesorowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu, Kraków 2008.
 • Tomaszewski Mieczysław, Utwór muzyczny w kontekście czasu i miejsca, [w:] Dzieło muzyczne. Estetyka, struktura, recepcja, Bydgoszcz 2005, s. 11–36.
 • Janik Ireneusz, Górecki absolutny, „Ruch Muzyczny” 2011, nr 19, s. 40.
 • Audycja radiowa z cyklu: Henryk Mikołaj Górecki w Polskim Radiu, Roboty mam na 500 lat, z Henrykiem Mikołajem Góreckim rozmawiał Grzegorz Michalski, Copyright © Polskie Radio S.A, http://www.polskieradio.pl/ 173/3132/Artykul/989793,Roboty-mam-na-500-lat [stan z 9.10.2014].
 • Audycja radiowa z cyklu: Henryk Mikołaj Górecki w Polskim Radiu, Górecki był piątym członkiem Kronosa, z Davidem Harringtonem rozmawiała Róża Światczyńska, Copyright © Polskie Radio S.A, http://www.polskieradio.pl/ 173/3132/Artykul/987776,Gorecki-byl-piatym-czlonkiem-Kronosa [stan z 9.10.2014].
 • Wywiad z H.M. Góreckim – Henryk Mikołaj Górecki, III Kwartet smyczkowy „...pieśni śpiewają” op. 67, Biblioteka multimedialna – NINATEKA Worta- lu Narodowego Instytutu Audiowizualnego, http://ninateka.pl/audio/iii- kwartet-smyczkowy-piesni-spiewaja-op-67 [stan z 7.09.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-8079
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5a4b309f-ab90-45ea-8a99-02982e7dc82e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.