PL EN


2019 | 9 | 1-2 | 83-108
Article title

Dorobek naukowy poznańskiego Wydziału Farmaceutycznego w zakresie badań nad roślinami stosowanymi w dawnej polskiej medycynie ludowej, 1919-2015

Content
Title variants
EN
Achievements of the Faculty of Pharmacy, Poznan University of Medical Sciences, in the field of research on plants used in the old Polish folk medicine, 1919-2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zakres badań nad roślinami stosowanymi w danej polskiej medycynie ludowej, które prowadzali pracownicy naukowi Studium, Oddziału i Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego, następnie Akademii Medycznej, a od 2007 r. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W pracy nie uwzględniano zmian systematyki botanicznej i podano terminologię używaną przez autorów badań. Studia nad roślinami stosowanymi w dawnej polskiej medycynie ludowej były stałym elementem działalności naukowej poznańskiego Wydziału Farmaceutycznego w latach 1919-2015, jednak po 1989 r. stopniowo ustępowały miejsca badaniom roślin stosowanych w medycynie ludowej na innych kontynentach. Analizowane badania wskazują na stałą inspirację nauk farmaceutycznych medycyną ludową, choć nie wszyscy ich autorzy zdają sobie sprawę z etnogenezy swej działalności naukowej.
EN
This article focuses on the scope of research on plants used in the old Polish folk medicine, which were carried out by the Poznan Faculty of Pharmacy’s academic staff since 1919. Changes in botanical systematics were not included in the work and the terminology used by the authors of the research was given. Studies on plants used in the old Polish folk medicine contributed to the development of the Faculty of Pharmacy, Poznan University of Medical Sciences in 1919-2015, but after 1989 gradually gave way to investigations on plants used in folk medicine on other continents, especially Asia. Not all researchers were aware of the ethnogenesis of their research. The timeless influence of Polish medicinal plants and herbal medicines on learning was proved, but after 1989 gradually gave way to the study on plants used in folk medicine on other continents.
Year
Volume
9
Issue
1-2
Pages
83-108
Physical description
Dates
published
2010-01-15
printed
2019-12-30
Contributors
 • Apteka w Witnicy
References
 • Adamanis F., Pawełczyk E., Oznaczanie alkaloidów tropinowych w surowcach leczniczych. „Farmacja Polska” 1950, nr 2, s. 60-62.
 • Adamska T. i in., Antyhepatotoksyczne właściwości orlika pospolitego (Aquilegia vulgaris), [w:] VII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Międzyzdroje, 31 V-2 VI 1999, Materiały zjazdowe, b.m.w., 1999, s. 173.
 • Adamski R., Wpływ stabilizacji na działanie w przetworach z naparstnicy i konwalii. „Farmacja Polska” 1952, nr 12, s. 454-458.
 • Adamski R., Turowska W., Zachowanie się antrazwiązków w suchych wyciągach z kory kruszyny, przechowywanych przez dłuższy okres czasu. „Farm. Pol.” 1967, nr 2, s. 109-114.
 • Adamski R., Turowska W., Wpływ stężenia alkoholu na zawartość antrachinonów i antranoli w Extractum Rhei siccum, "Farmacja Polska" 1968, nr 4, s. 281-282.
 • Antropik K., Ignatowicz E., Matławska I., Znaczenie wybranych gatunków z rodziny Malvaceae w kosmetologii. "Polish Journal of Cosmetology" 2014, nr 3, s. 172-178.
 • Bąkowska M., Kania E., Ruszkowski P., Właściwości przeciwnowotworowe jemioły pospolitej w terapii nowotworów mózgu, [w:] XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja – Nauka - Społeczeństwo", Białystok, 18-21 IX 2013 r., b.m.w., 2013, s. 382.
 • Biernacki S., Gentiana asclepiadea (Goryczka trojeściowa) i je stosowanie w lecznictwie. „Roczniki Farmacji” 1930, s. 1-20.
 • Biernacki S., Przyczynek do historji goryczki (Gentiana) i badań chemicznych nad nią. „Kronika Farmaceutyczna” 1930, nr 4, s. 30-32.
 • Biniecki S., Badania chemiczne Verbascum thapsiforme. „Acta Pol. Pharm.” 1938, nr 5-6, s. 287-298.
 • Bogajewska B., Pawełczyk E., Kocimiętka cytrynowa jako surowiec cytralowy. Optymalne warunki zbioru. "Biul. Nauk. Państw. Inst. Nauk. Lecz. Sur. Rośl." 1955, nr 3, s. 97-103.
 • Borkowski B., Drost K., Pasich B., Występowanie salsoliny w zielu niektórych solanek Salsola L. „Acta Pol. Pharm." 1959, nr 1, s. 57-61.
 • Borkowski B., Kamiński A., Moderski F., Zawartość garbników i działanie garbujące kłączy Polygonum bistorta Linne w okresie wegetacji oraz wpływ na njie temperatury suszenia. "Acta Pol. Pharm." 1956, nr 6, s. 467-
 • Broda H., Dobrucki R., Katedra i Zakład Technologii Postaci LekuTechnologii Postaci Leku (poprzednio Farmacji Stosowanej), [w:] 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu. Red. A. Magowska. Cz. 1. Poznań 2005, s. 258-259.
 • Budzianowski J., Coumarins, caffeoyltartaric acids and their artifactual methyl esters from Taraxacum officinale leaves. "Planta Med." 1997, nr 3, s. 288.
 • Budzianowski J., Naphtoquinolones of Drosera spathulata from in vitro cultures. „Phytochemistry” 1995, nr 4, s. 1145-1148.
 • Budzianowski J., Six flavonol glucuronides from Tulipa gesneriana. „Phytochemistry” 1991, nr 5, s. 1679-1682.
 • Budzianowski J., Budzianowska A., Chromatographic and spectrophotometric analyses of the DPPH free radicalscavenging activity of the fractioned extracts from Lamium album L., Lamium Purpureum L. and Viscum album L. "Herba Polonica" 2006, nr 1-2, s. 51-57.
 • Budzianowski J., Ratajczak L., Skrzypczak L., Flavonoids of Droseraceae species from in vitro cultures, [w:] 44th Congress of Medicinal Plants Research. Prague, September 3-7, 1996. Book of abstracts. B.m.w., 1996, s. 140-141.
 • Budzianowski J., Wollenweber E., Rare flavones from the Glandular leaf exudate of the oxlip, Primula elatior L. "Natural Products Communications" 2007, nr 3, s. 267-270.
 • Bylka W., Chromatograficzne porównanie flawonoidów w gatunkach z rodziny Chenopodiaceae, [w:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Zastosowanie metod chromatograficznych w badaniach fitochemicznych i biomedycznych. Lublin, 17-18 VI 1994. Streszczenia. B.m.w. 1994, P-33.
 • Bylka W., Kowalewski Z., Flawonoidy w Chenopodium album L. i Chenopodium opulifolium L. (Chenopodiaceae). „Herba Polonica” 1997, nr 3, s. 208-213.
 • Bylka W., Kowalewski Z., Związki flawonoidowe w Aquilegia vulgaris L. var. vulgaris (Ranunculaceae), [w:] 75-lecie studiów farmaceutycznych. Jubileuszowa Sesja Naukowa. Poznań, 14 X 1994, Streszcz. wykładów i komunikatów naukowych. Poznań 1994, s. 79.
 • Bylka W., Matławska I., Działanie przeciwdrobnoustrojowe związków flawonoidowych, [w:] IV Konferencja „Flawonoidy i ich zastosowanie.” [Boguchwała k. Rzeszowa, 23-25 VI 2002]. Rzeszów 2002, s. 179-190.
 • Bylka W., Matławska I., Leki przeciwgorączkowe, olejki eteryczne i leki zawierające olejki stosowane w chorobach układu oddechowego. "Farmacja Polska" 2003, nr 21, s. 993-1003.
 • Bylka W., Matławska I., Frański R., Essential oil composition of Taraxacum officinale. „Acta Physiologica Plantarum" 2010, nr 2, s. 231-234.
 • Cieszyński T. , Masiakowski J., Oznaczanie cyjankowodoru w kwiatach Trifolium album L. „Farmacja Polska” 1966, nr 8, s. 589-591.
 • Dadlez J., Wrociński T., W sprawie mianowania kłącza i przetworów alkoholowych waleriany w jednostkach biologicznych. „Sprawozdania PTPN za r. 1955” 1957, nr 2, s. 344.
 • Derda M. i in., Tanacetum vulgare L. jako roślina o potencjalnych właściwościach leczniczych w Acanthamoeba keratitis. "Nowiny Lekarskie" 2012, nr 6, s. 620-625.
 • Dobrowolski J. M.: Herba cum radice Plantaginis. Poznań 1938.
 • Dreger M. i in., Content of pyrrolizidine alkaloids (senecionine and senrkine) in Tussilago farfara L. plants cultivated in vitro. „Herba Polonica” 2012, nr 4, s. 62-69.
 • Dworacka M. i in., Działanie hipoglikemizujące alkaloidów chinolizydynowych u szczurów. „Herba Polonica” 2006, nr 3, s. 60.
 • Ellnain-Wojtaszek M., Kowalewski Z., Białecka L., Związki flawonoidowe w kwiatach Caltha palustris L. (Ranunculaceae). „Herba Polonica” 1991, nr 3-4, s. 125-132.
 • Gertig H.: Dynamika gromadzenia się alkaloidów w glistniku (Chelidonium majus L.) w okresie rocznej wegetacji. "Acta Poloniae Pharmaceutica" 1956, nr 5, s. 320-322.
 • Gertig H. i in., Działanie fungistatyczne preparatów i niektórych substancji izolowanych z glistnika (Chelidonium majus L.). "Acta Poloniae Pharmaceutica" 1956, nr 5, s. 319-320.
 • Goworowski W., Przyczynek do znajomości glukozydów z liści Arctostaphylos uva ursi L. pochodzenia polskiego. "Roczniki Farmacji" 1930, s. 21-28.
 • Jambor J., Skrzypczak L., Flavonoids from the flowers of Nymphaea alba L. „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” 1991, nr 1-2, s. 119-125.
 • Jodynis-Liebert J., Murias M., Błoszyk E., Effect of several sesquiterpene lactones on lipid peroxidation and glutathione level. „Planta Medica” 1999, nr 4, s. 320-324.
 • Kamińska-Thiel U., Ludwiczak R. S., Badanie składników obojętnych owoców tarniny – Prunus spinosa L.I. Składniki alifatyczne. "Roczniki Chemii" 1970, s. 103-108.
 • Kikowska M. i in., Accumulation of rosmarinic, chlorogenic and caffeic acids in in vitro cultures of Eryngium planum L. "Acta Physiologica Plantarum" 2012, nr 6, s. 2425-2433.
 • Kowal T. i in., Rozmieszczenie i zasobność stanowisk naturalnych Centaurium umbellatum Gilib., Frangula alnus Mill. Helichrysum arenarium (L.) Moench i Hypericum perforatum L. na terenie województw: poznańskiego, konińskiego, leszczyńskiego i kaliskiego. "Herba Polonica" 1977, nr 2, s. 149-153.
 • Kowal T., Krupińska A., Badania olejku z cetyny i gałązek Juniperus communis L. „Ann. Pharm.” 1970, s. 83-91.
 • Kowal T., Krupińska A., Właściwości przeciwbakteryjne olejku macierzanki zwyczajnej (Thymus pulegioides L.). "Herba Pol." 1979, nr 4, s. 303-310.
 • Kowal T., Pic S., Badania nad produkcją biomasy i alkaloidów u Chelidonium majus L. „Ann. Pharm.” 1978, s. 73-99.
 • Kowalewski Z., Frencel I., Schumacher J., Alkaloidy w rodzaju Thalictrum. Cz. 6. Analiza chromatograficzna frakcji alkaloidowej oraz aglikonów flawonoidowych w owockach niektórych gatunków rutewek. „Acta Poloniae Pharmaceuticae" 1966, nr 4, s. 305-310.
 • Krajka-Kuźniak V. i in., Hawthorn (Crataegus oxyacantha L.) bark extract regulates antioxidant response element(ARE)-mediated enzyme expression via Nrl2 pathway activation in normal hepatocyte cell line. "Phytotherapy Research" 2014, nr 4, s. 593-602.
 • Lutsenko Y. i in., Hedera helix as a medicinal plant.„Herba Polonica” 2010, nr 1, s. 83-96.
 • Macher Z., O budowie anatomicznej łodygi i liści trędownika bulwiastego. „Acta Pol. Pharm.” 1959, nr 5, s. 365-372.
 • Macher Z., Bojanowska Cz., Włoski jako cecha diagnostyczna niektórych roślin lekarskich i trujących rodziny Solanaceae. "Acta Poloniae Pharmaceuticae" 1967, nr 1, s. 14-16.
 • Macher Z., Lesińska I., Dodatkowe utwory skórki jako cecha diagnostyczna niektórych roślin lekarskich rodziny Boraginaceae. "Acta Pol. Pharm." 1962, nr 6, s. 545-547.
 • Macher Z., Pic S., Bojanowska Cz., Szalej jadowity – Cicuta virosa L. „Zielarski Biuletyn Informacyjny” 1962, nr 9, s. 3.
 • Macků J., Krejča J., Atlas roślin leczniczych, Wrocław 1989.
 • Matławska I., Flawonoidy w kwiatach Althaea rosea Cav. var. nigra (Malvaceae). „Herba Pol.” 1992, nr 4, s. 163-172.
 • Matławska I., The flavonoids from the flowers of Malva sylvestris L. (Malvaceae). „Acta Pol. Pharm.” 1994, nr 2, s. 167-170.
 • Matławska I. i in., Determination of the juglone content of Juglans regia leaves bt GC/MS. „Nat. Prod. Commun.” 2015, nr 7, s. 1239-1242.
 • Matławska I., Łajs I., Znaczenie spożywcze, lecznicze i kosmetyczne oleju arganowego. „Post. Fitoter.” 2010, nr 2, s. 106-113.
 • Matławska I., Sikorska M., Ruszczyk K., Związki flawonoidowe w Viburnum lantana L., [w:] XVII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w perspektywie XXI w.", Kraków, 10-13 IX 1998. Streszczenia. Kraków, Warszawa 1998, s. 269.
 • Mądalski J. i in., Materiały do rozmieszania roślin naczyniowych na Śląsku zebrane w 1962 r. „Zeszyty Przyrodnicze OTPN” 1967, nr 7, s. 3-76.
 • Murias M. i in., Antioxidant activity of isocytisoside and extracts of Aquilegia vulgaris. „Fitoterapia” 2005, nr 5, s. 476-480.
 • Ożarowski M. i in., Neuroaktywne związki roślin leczniczych z rodziny Lamiaceae wykazujące potencjalne korzystne działanie w leczeniu choroby Alzheimera. „Herba Polonica” 2009, nr 4, s. 148-163.
 • Pawełczyk E., Porównawcza ocena najważniejszych odmian mięty pieprzowej uprawianej w Polsce. „Biul. Nauk. Państw. Inst. Nauk. Lecz. Sur. Rośl." 1955, nr 3, s. 120-129.
 • Pawlaczyk J., Izolacja i badanie właściwości fizyko-chemicznych enzymu hydrolitycznego otrzymanego z kory kruszyny. "Acta Pol. Pharm." 1961, nr 3, s. 205-208.
 • Pieszak M., Mikołajczak P. Ł., Manikowska K., Borage (Borago officinalis L.) – a valuable medicinal plant used in herbal medicine. "Herba Polonica" 2012, nr 4, s. 95-103.
 • Piotrowska Z., Paszun S., Dudek-Makuch., Aktywność antyoksydacyjna liści jeżyny fałdowanej, [w:] II Ogólnopolski Kongres Młodych Farmaceutów. Poznań, 13-15 VI 2007. Materiały Konferencyjne. B.m. 2007, s. 26.
 • Polcyn P. i in., Przeciwnadciśnieniowy efekt wyciągów z ziela jemioły i ich frakcji oraz wpływ na profil lipidowy krwi u szczurów. "Herba Polonica" 2006, nr 3, s. 72-73.
 • Skrzypczak L. i in., Micropropagation of Oenothera biennis L. and an assay of fatty acids. „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” 1994, nr 2, s. 173-177.
 • Stawiński K., Garstkiewicz T., Badania właściwości leczniczych nalewek z kory dębowej (Tinct. Quercus) w niektórych chorobach jamy ustnej. „Farm. Pol.” 1957, nr 8, s. 204-205.
 • Stawiński K., Garstkiewicz T., Zależność między działaniem leczniczym a stężeniem nalewek z kłącza pięciornika. "Farm. Pol." 1957, nr 2, s. 35-36.
 • Szaufer-Hajdrych M., Drost-Karbowska K., Kowalewski Z., Fenolokwasy i alkaloidy w korzeniach Aquilegia vulgaris L. (Ranunculaceae). Cz. 4. "Herba Polonica" 1998, nr 3, s. 165-171.
 • Ściepura M. i in., Perspektywy zastosowania pochodnych hiperycyny w terapii fotodynamicznej ukierunkowanej przeciw chorobom nowotworowym i mikroorganizmom. Cz. 1. "Czasopismo Aptekarskie" 2013, nr 8-9, s. 32-36.
 • Śliwińska E., Thiem B., Genome size stability in six medicinal plant species propagated in vitro. „Biologia Plantarum” 2007, nr 3, s. 556-558.
 • Thiem B., Ocena jakości roślin leczniczych w kulturach in vitro. „Herba Polonica” 2007, nr 2, s. 31-34.
 • Thiem B., Goślińska O., Antimicrobial activity of Rubus chamaemorus leaves. „Fitoterapia” 2004, nr 1, s. 93-95.
 • Thiem B. i in., Antimicrobial activity of three Eryngium L. species (Apiaceae). „Herba Polonica” 2010, nr 4, s. 52-59.
 • Thiem B., Krawczyk A., Ellagic acid in in vitro cultures of Rubus chamaemorus L. „Herba Polonica” 2003, nr 3-4, s. 202-208.
 • Thiem B., Romaniuk S., Mikrorozmnażanie Rubus chamaemorus L. i wstępna analiza wtórnych metabolitów. "Zeszyty Naukowe AR Krakowskiej" 1997, nr 318, s. 575-576.
 • Thiem B., Wiatrowska I., Eryngium campestre L. (mikołajek polny) i inne gatunki Eryngium L. – mało znane rośliny lecznicze. "Herba Polonica" 2007, nr 1, s. 93-102.
 • Thiem B., Śliwińska E., Cytometria w badaniach roślin leczniczych w kulturach in vitro na przykładzie Rubus chamaemorus L., [w:] Cytometria w diagnostyce lekarskiej. V [Konferencja]. Poznań, 2-3 VI 2003. Streszczenia. Poznań 2003, s. 56.
 • Winiarska H. i in., The effects of plant extracts of Medicago sativa and Trigonella foenum-graceum on postprandial glucose levels in type 2 diabetic rats. "Herba Polonica" 2007, nr 4, s. 34-44.
 • Wojcińska M., Matławska I., Surowce i leki roślinne stosowane w schorzeniach skóry. „Farmacja Polska” 2004, nr 6, s. 265-287.
 • Wrzeciono U., Nonakosan oraz B-sitosterol z liści pokrzyku wilczej jagody Atropa bellandonna L. „Roczniki Chemii" 1965, s. 1915-1920.
 • Zbierska J., Kowalewski Z., Właściwości przeciwnowotworowe i antybiotyczne N-tlenku chelidoniny. „Herba Polonica" 1980, nr 1, s. 61-11.
 • Adamski R., Rozwój Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w latach 1950-1969, [w:] W 50-lecie rozwoju nauk medycznych w Poznaniu 1920-1970, red. M. Stański, Poznań 1969, s. 123-150.
 • Baer-Dubowska W., Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, [w:] 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu, red. A. Magowska, cz. 1, Poznań 2005, s. 111-125.
 • Broda H., Dobrucki R., Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku (poprzednio Farmacji Stosowanej), [w:] 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu, red. A. Magowska, cz. 1, Poznań 2005, s. 252-260.
 • Budzianowski J., Thiem B., Budzianowska A., Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, [w:] 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu, red. A. Magowska, cz. 1, Poznań 2005, s. 133-148.
 • Grochmalicka-Mikołajczyk J., Kokot Z. J., Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, [w:] 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu, red. A. Magowska, cz. 1, Poznań 2005, s. 162-181.
 • Jodynis-Liebert J., Katedra i Zakład Toksykologii, [w:] 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu, red. A. Magowska, cz. 1, Poznań 2005, s. 261-278.
 • Karwowska K., Piotrowicz A., Wydział Lekarski i Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. Bibliografia publikacji. Materiały biograficzne, Poznań 1997, s. 569-571.
 • Laskowska H., Katedra i Zakład Farmakologii, [w:] 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu. Red. A. Magowska. Cz. 1, Poznań 2005, s. 231-244.
 • Magowska A., Badania leków roślinnych w II Rzeczypospolitej. Geneza, determinanty, problematyka i praktyka eksperymentalna, Poznań 2001.
 • Magowska A., Poznańskie studia w zakresie farmacji i analityki medycznej z historycznej perspektywy, [w:] 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu, red. A. Magowska, cz. 1, Poznań 2005, s. 13-32.
 • Maruszewska M., Przysławski J., Katedra i Zakład Bromatologii, [w:] 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu, red. A. Magowska, cz. 1, Poznań 2005, s. 149-161.
 • Matławska I., Katedra i Zakład Farmakognozji, [w:] 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu, red. A. Magowska, cz. 1, Poznań 2005, s. 205-230.
 • Melzer E., Zaprutko L.: Katedra i Zakład Chemii Organicznej, [w:] 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu, red. A. Magowska, cz. 1, Poznań 2005, s. 186-196.
 • Nowak G., Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych, [w:] 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu, red. A. Magowska, cz. 1, Poznań 2005, s. 245-251.
 • Sobiak S., Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, [w:] 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu, red. A. Magowska, cz. 2, Poznań 2005, s. 88-103.
 • Tobolewska R., Zakład Farmakognozji, [w:] Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. Bibliografia Publikacji. Materiały biograficzne, red. K. Karwowska, A. Piotrowicz, Poznań 1997, s. 624.
 • Wydział Farmaceutyczny i Oddział Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 2004-2018. Red. A. Magowska, T. Gośliński, I. Muszalska, L. Zaprutko, Poznań 2019.
 • Zając M., Jelińska A., Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, [w:] 85-lecie studiów w zakresie farmacji i 25-lecie studiów w zakresie analityki medycznej w Poznaniu, red. A. Magowska, cz. 2, Poznań 2005, s. 33-71.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5ac4fc24-b517-4bcd-91bf-fdbbe71ed9e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.