PL EN


2017 | 7 | 1 | 49-57
Article title

Rys historyczny badań nad ostrą białaczką limfoblastyczną wieku dziecięcego: co dotychczas osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy?

Title variants
EN
Historical overview of studies on acute lymphoblastic leukemia in children: what has been achieved and where we tend towards?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku ostra białaczka limfoblastyczna była chorobą śmiertelną, natomiast dziś udaje się wyleczyć znakomitą większość pacjentów pediatrycznych, u których ją rozpoznano. Nadal jednak zdarzają się przypadki, że wobec kolejnej wznowy lub choroby oporniej na leczenie, terapia obarczona jest niepowodzeniem. W jaki sposób udało się osiągnąć w tak krótkim czasie spektakularny wzrost wyleczalności ostrej białaczki limfoblastycznej? Które odkrycia okazały się przełomowe? Jakie kierunki badań wytyczyła współczesna wiedza o tej chorobie? Niniejsza praca to próba odpowiedzi na powyższe pytania i dowód, że prowadzone systematycznie badania kliniczne i współpraca lekarzy pozwala niekiedy osiągnąć nadspodziewanie duży sukces.
EN
Acute lymphoblastic leukemia used to be incurable in the 1980s, but now the majority of pediatricpatients with this diagnosis have a chance to survive. However, there are still cases, when relapsedor refractory disease does not respond to the contemporary treatment strategy. How is it possibleto achieve such a spectacular improvement of curability in the short period of time? Which discoveries occurredto be breakthrough? What further directions of studies are marked accordingto the latest knowledge? The review is an attempt to answer these questions and the argument that systematicallycarried clinical trials and clinicians’ cooperation can lead to success better than expected
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
49-57
Physical description
Dates
received
2017-01-30
accepted
2017-05-04
printed
2017-05-25
Contributors
 • Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
References
 • Amylon M. D. i in., Intensive high-dose asparaginase consolidation improves survival for pediatric patients with T cell acute lymphoblastic leukemia and advanced stage lymphoblastic lymphoma: a Pediatric Oncology Group study, “Leukemia” 1999, vol. 13, s. 335-342
 • Bumma N., Papadantonakis N., Advani A. S., Structure, development, preclinical and clinical efficacy of blinatumomab in acute lymphoblastic leukemia, “Future Oncol.” 2015, vol. 11, s. 1729-1739
 • Cavé H. i in., Clinical Significance of Minimal Residual Disease in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia, “N. Engl. J. Med.” 1998, vol. 339, s. 591-598
 • Chiarini F. i in., Advances in understanding the acute lymphoblastic leukemia bone marrow microenvironment: From biology to therapeutic targeting, “Biochim. Biophys. Acta” 2016, vol. 1863, s. 449-463;
 • Christ T. N., Stock W., Knoebel R. W., Incidence of asparaginase-related hepatotoxicity, pancreatitis, and thrombotic events in adults with acute lymphoblastic leukemia treated with a pediatric-inspired regimen, “J. Oncol. Pharm. Pract.” 2017, Jan 1:1078155217701291
 • Cooper T. M., Role of nelarabine in the treatment of T-cell acute lymphoblastic leukemia and T-cell lymphoblastic lymphoma, “Ther. Clin. Risk Manag.”. 2007, vol. 3, s. 1135-1141
 • Davids M. S. i in., Ipilimumab for Patients with Relapse after Allogeneic Transplantation, “N. Engl. J. Med.” 2016, vol. 375, s. 143-153
 • Derwich K. i in.., Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci za pomocą protokołu ALL IC BFM 2002. Badanie jednoośrodkowe, „Acta Haematologica Polonica” 2011, R. 42, nr 3, s. 567-572
 • Hunger S. P. i in., Improved Survival for Children and Adolescents With Acute Lymphoblastic Leukemia Between 1990 and 2005: A Report From the Children’s Oncology Group, “J. Clin. Oncol.” 2012, vol. 30, s. 1663-1669
 • Ishii K., Barrett A. J., Novel immunotherapeutic approaches for the treatment of acute leukemia (myeloid and lymphoblastic), “Ther. Adv. Hematol.”. 2016, vol. 7, s. 17-39
 • Jabbour E. i in., Monoclonal antibodies in acute lymphoblastic leukemia, “Blood” 2015, vol. 125, s. 4010-4016
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5b322887-5a5d-490e-b803-083fdb39a5f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.