PL EN


2018 | 4 | 211-219
Article title

Współpraca międzynarodowa jako instrument polityki zagranicznej Nowej Zelandii w drugiej dekadzie XXI wieku na przykładzie projektu Te Mato Vai

Authors
Content
Title variants
EN
International cooperation as a tool of New Zealand’s foreign policy in the second decade of the 21st Century. A case of Te Mato Vai project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Temat jest interesujący z perspektywy badaczy problematyki współpracy międzynarodowej. Celem Autora jest analiza koncepcji Partnerstwa Trójstronnego, jako narzędzia współpracy międzynarodowej stosowanego przez Nową Zelandię w drugiej dekadzie XXI wieku. Narzędzia, które może stać się wzorcem rozwoju tego rodzaju współpracy. Jego znaczenie jest istotne zarówno ze względu na interesy Nowej Zelandii, jak i Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Południowego Pacyfiku. W nieco szerszym wymiarze, ze względu na możliwość wypracowania modelu udzielania pomocy rozwojowej potrzebującym jej państwom, w których władze są w stanie wypełniać powierzone im funkcje i mogą zostać partnerem państw niosących pomoc.
EN
The Author’s goal is to analyze the concept of the Tripartite Partnership as a tool of international cooperation between New Zealand, the People’s Republic of China and the Cook Island. It could be a certain pattern for cooperation between countries in the future. It’s important for the interests of New Zealand, China and the Cook Island in the South Pacific Region. Moreover due to the possibility of developing a model of providing assistance in these fragile countries.
Contributors
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5b9d2ca8-0e08-443f-9b29-aee848330962
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.