Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 16 | 3 | 64-82

Article title

Analiza zjawiska kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią w świetle teorii oraz dotychczasowych wyników badań

Content

Title variants

EN
Analysis of the phenomenon of exposure between children and teenagers with pornography in the light of theory and current research results

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Treści pornograficzne, czyli takie, które mają jawnie seksualny charakter i których nadrzędnym celem jest wywołanie przynajmniej u części odbiorców podniecenia seksualnego, w założeniu są kierowane do grona osób dorosłych. Jak jednak wskazują wyniki licznych polskich i światowych badań prowadzanych wśród najmłodszych, znaczna część dzieci i młodzieży już na dość wczesnym etapie rozwoju styka się z tego rodzaju materiałami. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest łatwy dostęp do pornografii w internecie. Opisany fenomen rodzi pytania o konsekwencje i wpływ takich doświadczeń na rozwój psychoseksualny młodego człowieka. Rzetelna analiza prezentowanego problemu wydaje się jednym z kluczowych elementów w projektowaniu szeroko rozumianych działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.
EN
Pornographic material is any product containing explicit sexual descriptions, designed to increase sexual arousal of some of its users. Intentionally it is created for adults. However, the results of many studies from Poland as well as from other countries prove a significant amount of children and adolescents are exposed to such material. Also, because of the internet youth are able to access pornography very easily. There is a question about the influence of pornography consumption among the youngest. It is important to analyse that problem carefully, so suitable preventive and educational programs designed for children and adolescents could be made.

Year

Volume

16

Issue

3

Pages

64-82

Physical description

Contributors

 • Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Arrington-Sanders, R., Harper, G. W., Morgan, A., Ogunbajo, A., Trent, M., Fortenberry, J. D. (2015). The role of sexually explicit material in the sexual development of same-sex-attracted Black adolescent males. Archives of Sexual Behavior, 44(3), 597–608. DOI: 10.1007/s10508-014-0416-x.
 • Bancroft, J. (2009). Seksualność człowieka. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
 • Beyens, I., Vandenbosch, L., Eggermont, S. (2015). Early Adolescent Boys’ Exposure to Internet Pornography: Relationships to Pubertal Timing, Sensation Seeking, and Academic Performance. Journal of Early Adolescence, 35(8), 1045–1068. DOI: 10.1177/0272431614548069.
 • Braun-Courville, D. K., Rojas, M. (2009). Exposure to sexually explicit web sites and adolescent sexual attitudes and behaviours. Journal of Adolescent Health, 45(2), 156–162. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2008.12.004.
 • Brown, J. D., L’Engle, K. L. (2009). X-Rated: Sexual attitudes and behaviors associated with U.S. early adolescents’ exposure to sexually explicit media. Communication Research, 36, 129–151. DOI: 10.1177/0093650208326465.
 • Cameron, K. A., Salazar, L. F., Bernhardt, J. M., Burgess-Whitman, N., Wingood, G. M., DiClemente, R. J. (2005). Adolescents’ experience with sex on the web: Results from online focus groups. Journal of Adolescence, 28(4), 535–540. DOI: 10.1016/j.adolescence.2004.10.006.
 • CBOS (2015). Dzieci i młodzież w internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów, Komunikat z badań. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_110_15.PDF.
 • Chen, A., Leung, M., Chen, C., Yang, S. (2013). Exposure to internet pornography among taiwanese adolescents. Social behavior and personality: An international journal, 41(1), 157–164.
 • Döring, N. M. (2009). The Internet’s impact on sexuality: A critical review of 15 years of research. Computers in Human Behavior, 25, 1089–1101. DOI: 10.1016/j.chb.2009.04.003.
 • Flood, M., Hamilton, C. (2003). Youth and Pornography in Australia: Evidence on the Extent of Exposure and Likely Effects. Canberra: The Australia Institute.
 • Flood, M. (2009). The Harms of Pornography Exposure Among Children and Young People. Child Abuse Review, 18, 384–400. DOI: 10.1002/car.1092.
 • Gienas, K. (2003). Pornografia w Internecie – zarys problematyki. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, 3, 1–8.
 • GUS (2016). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r. Warszawa: GUS.
 • Häggström-Nordin, E., Hanson, U., Tydén, T. (2005). Associations between pornography consumption and sexual practices among adolescents in Sweden. International Journal of STD & AIDS, 16, 102–107. DOI: 10.1258/0956462053057512.
 • Häggström-Nordin, E., Sandberg, J., Hanson, U., Tydén, T. (2006). ‘It’s everywhere!’ Young Swedish people’s thoughts and reflections about pornography. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20, 386–393. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2006.00417.x.
 • Hillier, L., Kurdas, C., Horsley, P. (2001). ‘It’s Just Easier’ The Internet as a Safety-Net for Same Sex Attracted Young People. Australian Research Centre in Sex, Health & Society, Melbourne: Latrobe University. Pobrane z: http://unh.edu/ccrc/pdf/CV238.pdf.
 • IBE (2015). Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Raport z badania. Pobrane z: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/raport-ibe-ekd.pdf.
 • Instytut Badawczy NASK (2016). Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach. Warszawa: Instytut Badawczy NASK.
 • Izdebski, Z. (2012). Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze.
 • Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Izdebski, Z., Wąż, K. (2014). Zdrowie seksualne i reprodukcyjne młodzieży. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 12(1), 45–55.
 • Johansson, T., Hammarén, N. (2007). Hegemonic Masculinity and Pornography: Young people’s attitudes toward and relations to pornography. The Journal of Men’s Studies, 15(1), 57–70.
 • Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9–16 lat i ich rodziców. Warszawa: SWPS – EU Kids Online - PL.
 • Leiblum, S. R., Rosen, R. C. (2005). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: GWP.
 • Lo, V., Wei, R. (2005). Exposure to Internet Pornography and Taiwanese Adolescents’ Sexual Attitudes and Behavior. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 49(2), 221–237. DOI: 10.1080/01292989909359614.
 • Löfgren-Mårtenson, L., Månsson, S.-A. (2010). Lust, Love, and Life: A Qualitative Study of Swedish Adolescents’ Perceptions and Experiences with Pornography. Journal of Sex Research, 47(6), 568–579. DOI: 10.1080/00224490903151374.
 • Fundacja Orange (2016). Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie. Pobrane z: https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/badania/Rodzice_i_dzieci_wobec_zagrozen_dzieci_w_Internecie_23.09_AKv.pdf.
 • Makaruk, K., Wójcik, S. (2013). Nadużywanie internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 35–48.
 • Makaruk, K., Włodarczyk, J., Michalski, P. (2017). Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią. Raport z badań. Pobrane z: http://fdds.pl/wp-content/uploads/2017/12/Raport-kontakt_dzieci_i_mlodziezy_z_pornografi%C4%85.pdf.
 • Malamuth, N., Huppin, M. (2005). Pornography and teenagers: the importance of individual differences. Adolescent Medicine Clinics. 16(2), 315–326. DOI: 10.1016/j.admecli.2005.02.004.
 • Martyniuk, U., Dekker, A., Sehner, S., Richter-Appelt, H., Briken, P. (2015). Religiosity, sexual myths, sex taboos, and pornography use: A cross-national comparison of Polish and German university students. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 9(2).
 • Mattebo, M. (2014). Use of Pornography and its Associations with Sexual Experiences, Lifestyles and Health among Adolescents. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
 • Owens, E., Behun, R., Manning, J., Reid, R. (2012). The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A Review of the Research. Sexual Addictions and Compulsivity. 19, 99–122. DOI: 10.1080/10720162.2012.660431.
 • Peter, J., Valkenburg, P. M. (2007). Adolescents’ exposure to a sexualized media environment and their notions of women as sex objects. Sex Roles, 56, 381–395.
 • Polskie Badania Internetu (2015). Diagnoza korzystania z internetu przez dzieci w Polsce. Warszawa: PBI i Fundacja Dzieci Niczyje.
 • Rothman, E. F., Adhia, A. (2015). Adolescent Pornography Use and Dating Violence among a Sample of Primarily Black and Hispanic, Urban-Residing, Underage Youth. Behavioral Sciences, 6(1), 1. DOI: 10.3390/bs6010001.
 • Rothman, E. F., Kaczmarsky, C., Burke, N., Jansen, E., Baughman, A. (2015). ”Without Porn… I Wouldn’t Know Half the Things I Know Now’’: A Qualitative Study of Pornography Use Among a Sample of Urban, Low-Income, Black and Hispanic Youth. Journal of Sex Research, 52(7), 736–746. DOI: 10.1080/00224499.2014.960908.
 • Sabina, C., Wolak, J., Finkelhor, D. (2008). The Nature and Dynamics of Internet Pornography Exposure for Youth. Cyber psychology & behavior, 11(6), 1–3. DOI: 10.1089/cpb.2007.0179.
 • Short, M. B., Black., L., Smith, A. H., Wetterneck, C. T., Wells, D. E. (2011). A Review of Internet Pornography Use Research: Methodology and Content From the Past 10 Years. Cyberpsychology, behavior and social networking, 10(10), 1–12. DOI: 10.1089/cyber.2010.0477.
 • Svedin, C. G, Åkerman, I., Priebe, G. (2011). Frequent users of pornography. A population based epidemiological study of Swedish male adolescents. Journal of Adolescence, 34, 779–788. DOI: 10.1016/j.adolescence.2010.04.010.
 • Tsaliki, L. (2011). Playing with porn: Greek children’s explorations in pornography. Sex Education, 11(3), 293–302.
 • Tsitsika, A., Critselis, E., Kormas, G., Konstantoulaki, E., Constantopoulos, A., Kafetzis, D. (2009). Adolescent pornographic internet site use: a multivariate regression analysis of the predictive factors of use and psychosocial implications. Cyberpsychology & Behavior, 12(5), 545–550. DOI: 10.1089/cpb.2008.0346.
 • Peter, J., Valkenburg, P. M. (2016). Adolescents and Pornography: A Review of 20 Years of Research. The Journal of Sex Research, 53(4–5), 509–531. DOI: 10.1080/00224499.2016.1143441.
 • Włodarczyk, J. (2013). Zagrożenia związanie z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 49–68.
 • Wolak, J., Mitchell, K., Finkelhor, D. (2007). Unwanted and Wanted Exposure to Online Pornography in a National Sample of Youth Internet Users. Pediatrics, 119(2), 247 – 257. DOI: 10.1542/peds.2006–1891.
 • Ybarra, M. L., Mitchell, K. J. (2005). Exposure to Internet pornography among children and adolescents: A national survey. CyberPsychology and Behavior, 8, 473–486. DOI: 10.1089/cpb.2005.8.473.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-5bf2e3cd-b3f9-44f1-b59b-5feefb93f9b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.