PL EN


2018 | 3 | 193-209
Article title

Federalna Służba Bezpieczeństwa w walce z terroryzmem w Rosji

Authors
Content
Title variants
EN
The Federal Security Service of the Russian Federation against terrorism in Russia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia i problemy dotyczące organizacji działalności antyterrorystycznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W szczególności uwzględniono kompetencje FSB, strukturę Centrum Specjalnego Przeznaczenia FSB i rolę FSB w działalności Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego. W syntetyczny sposób scharakteryzowano akty prawne regulujące walkę z terroryzmem w Rosji, w tym kluczową ustawę O przeciwdziałaniu terroryzmowi z 2006 r. Krótko opisano najważniejsze zamachy terrorystyczne w Rosji w ostatnich latach. W podsumowaniu przywołano dane statystyczne. Tekst zamykają autorskie wnioski na temat budowania sprawnego systemu antyterrorystycznego.
EN
This article presents the most important questions and issues concerning the anti-terrorist activity of The Federal Security Service of the Russian Federation. It discusses the following concepts: the competence of FSB, the structure of the FSB Special Purpose Centre and the role of FSB in the activity of the National Anti-Terrorism Committee. Legal acts regulating the struggle against terrorism in Russia have been briefly characterised here, including the key act, the Law on Counteraction of Terrorism, of 2006. Major terrorist attacks that happened in recent years in Russia have been described, too. In the summary statistics have been presented. The article is concluded with ideas on creating efficient anti-terrorist system.
Contributors
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5cbe8299-c939-400e-96e5-325b6756528a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.