PL EN


2019 | 1 | 87-101
Article title

Multilateralism as Germany’s Response to Change in International Order in the 21st Century

Content
Title variants
PL
Multilateralizm jako odpowiedź Niemiec na zmiany w porządku międzynarodowym w XXI wieku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The change of paradigms defining the foreign policy of the main centers of power: the US, Russia and China, along with the subsequent transformation of relations between these powers, determined global relations. They have transformed the political order and, due to the change of the canon of values and norms desirable in international relations, have seriously undermined the foundations of formal and legal order. Article deals with Germany’s attitude to the changes in the international order. The aims of the research process are: Identification of the main assumption of the German policy selected in response to the changes occurring in the world and Assessment of the coherence of the German and EU approach.
PL
Zmiana paradygmatów definiujących politykę zagraniczną głównych ośrodków siły: USA, Rosji i Chin, wraz z następującym po niej przekształceniem stosunków pomiędzy tymi mocarstwami wpłynęły determinująco na układ relacji w skali globalnej. Przekształciły ład polityczny oraz, ze względu na zmianę kanonu pożądanych w międzynarodowych relacjach wartości i norm, poważnie nadwyrężyły podstawy ładu formalnoprawnego. Artykuł traktuje o stosunku Niemiec do zmian w ładzie międzynarodowym. Celem procesu badawczego jest identyfikacja głównego założenia niemieckiej polityki wyłonionego w odpowiedzi na zaistniałe przemiany na świecie oraz ocena koherentności niemieckiego podejścia z koncepcją Unii Europejskiej.
Contributors
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie
  • Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5d5c163e-3c12-4a82-9e19-a27c5efad7c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.