PL EN


2014 | 4 | 63-71
Article title

Broń masowego rażenia – definiowanie pojęcia

Authors
Content
Title variants
EN
Weapons of Mass Destruction – defining the term
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The term “weapons of mass destruction” (WMD) has no unified meaning in international relations. The paper presents different ways of defining WMD and focuses on US literature and legislation. The author analyses WMD definitions in terms of their adequacy, unambiguity and accuracy.
PL
Termin „broń masowego rażenia” nie posiada w stosunkach międzynarodowych ujednoliconego znaczenia. Artykuł prezentuje rozmaite sposoby definiowania tego terminu, przede wszystkim koncentrując się na piśmiennictwie oraz prawodawstwie amerykańskim. Autor dokonuje analizy poszczególnych definicji z punktu widzenia ich adekwatności, jednoznaczności i precyzji.
Contributors
author
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5e3f1902-b627-45cc-9152-9f1f3f45b323
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.