PL EN


2014 | 17 - Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Konflikty, wojny, polityki bezpieczeństwa | 245-257
Article title

Polityka bezpieczeństwa Związku RAdzieckiego/Rosji wobec Afryki w XX wieku

Content
Title variants
EN
Security policy of the Soviet Union/Russia towards Africa in the 20th century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article addresses the issue of Africa's position in Soviet/Russian foreign policy viewed from historical and contemporary standpoint. The analysis indicates the fact that until early 1950's the USSR paid scant attention to African countries. Thereafter until mid 1980's the USSR attempted to influence processes of modernization and decolonization in African continent. The 1990's are characterized by withdrawing from the presence in Africa. In recent 20 years Russia again has become increasingly involved in defusing armed conflicts in that continent.
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Afrika. Encikłopiediczeskij sprawocznik, t. 1, Moskwa 1986.
 • Al-Temimi D., Wybrane przykłady aktywności służb specjalnych ZSRR w Afry¬ce w epoce zimnej wojny, „Colloquium” 2010, nr 2.
 • Andrew C., Gordijewski O., KGB, Warszawa 1999.
 • Andrew C., Mitrochin W., Archiwum Mitrochina II. KGB i świat, Poznań 2009.
 • Barrat J., The Soviet Union and Southern Africa, Braamfontein 1981.
 • Barron J., KGB dzisiaj. Niewidzialna ręka, Warszawa 1991.
 • Bartlett R., Historia Rosji, Warszawa 2010.
 • Barysznikow W. F., Współpraca handlowa i gospodarcza ZSRR z Afryką, „Sprawy Międzynarodowe” 1968, nr 6.
 • Bieleń S., Polityka zagraniczna Rosji, w: J. Adamowski, A. Skrzypek (red.), Federacja Rosyjska 1991-2001, Warszawa 2002.
 • Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998.
 • Carroll W. H., Narodziny i upadek rewolucji komunistycznej, Kąty Wrocławskie 2008.
 • Clark J. F., Realism, Neo-Realism and Africa's International Relations in the Post-Cold War Era, w: K. C. Dunn, T. M. Shaw (eds.), Africa's Challenge to International Relations Theory, Hampshire 2001.
 • Curanowić A., Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, w: S. Bieleń, M. Raś (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.
 • Czernichowski K., Potencjał surowcowy Afryki a polityka koncernów międzynarodowych, w: K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmüller (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Toruń 2008.
 • Delpech T., Powrót barbarzyństwa w XXI wieku, Warszawa 2011.
 • Duignan P., Gann L. H., The United States and Africa. A History, Cambridge 1984.
 • Dumała H., Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami regionu Afryki, w: A. Czarnocki, I. Topolski (red.), Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2006.
 • Faligot R., Kauffer R., Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, Warszawa 2006.
 • Fursenko A., Naftali T., Tajna wojna Chruszczowa, Warszawa 2007.
 • Garthoff R., A Journey through the Cold War. A Memoir of Containment and Coexistence, Washington 2001.
 • Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007.
 • Lizak W., Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Warszawa 2012.
 • Lizak W., Problemy bezpieczeństwa Afryki, w: R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
 • Malia M., Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1991, Warszawa.
 • Natufe O. I., Soviet Policy in Africa. From Lenin to Brezhnev, Bloomington 2011.
 • Nye J., Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007.
 • Pawlikowicz L., Aparat centralny 1. Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla 1954-1991, Warszawa 2013.
 • Pham J. P., Back to Africa: Russia's New African Engagement, w: J. Mangala (ed.), Africa and the New World Era. From Humanitarianism to a Strategic View, New York 2010.
 • Rojek W., Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.
 • Rusbridger J., Gra wywiadów. Iluzje i pozory szpiegostwa międzynarodowego, Warszawa 1993.
 • Solarz M. W., Slaski T., Menkiszak M., Afryka w polityce mocarstw u progu XXI wieku: Francja, Stany Zjednoczone, Rosja, w: J. J. Milewski, W. Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002.
 • Spring D., Russian Foreign Policy and the Boer War, w: K. Wilson (ed.), The International Impact of the Boer War, New York 2014.
 • Sziewiakin A., Sistiema biezopasnosti SSSR (1945-1991). Struktura. Funk- cii, Rukowodstwo, Moskwa 2010
 • Westad O. A., The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times, New York 2005.
 • Zubok V., Nieudane imperium. Związek Radziecki okresu zimnej wojny, od Stalina do Gorbaczowa, Kraków 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5e967ec0-95c4-4ec1-805d-dbb733ab9d62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.