PL EN


2018 | 66 | 7-25
Article title

Spójnik tudzież translatem funktorów w logice formalnej

Title variants
EN
The Connective “tudzież” in Polish – an Equivalent of Formal Logic Functors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poszukując najlepszych odpowiedników z języka naturalnego dla funktorów logicznych swoją uwagę zwróciłam na spójnik tudzież. Jego normatywnymi synonimami są: i, oraz, a także. Spójnik tudzież nadaje się na odpowiednik funktora koniunkcji w logice. Jednak można wskazać także przykłady z różnych tekstów, w których tudzież jest używany w znaczeniu: lub, albo. W tych niepoprawnych użyciach tudzież jest odpowiednikiem zarówno alternatywy zwykłej jak i rozłącznej.
EN
Looking for the best natural language equivalents to various functors in logic, I turned my attention to the Polish connective “tudzież” (equivalent to “as well as” in English). Its normative synonyms are “i”, “oraz”, “a także” (equivalent to “and” or “also” in English). The Polish connective “tudzież” may be a suitable equivalent to the functor of conjunction in logic. However, one can also point out examples in various texts in which “tudzież” is used, meaning “lub”, “albo” (equivalents to the inclusive and exclusive “or” in English). Incorrectly used in this way, “tudzież” is the equivalent of both inclusive and exclusive disjunction.
Year
Issue
66
Pages
7-25
Physical description
Contributors
References
 • Arct M., Słownik ilustrowany języka polskiego, t. 2, 1929.
 • Baniewicz A., Smoczy pazur, Warszawa 2003, za: http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp300/query/3/, (dostęp: 20.07.2017).
 • Bańko M., Krajewska M., Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1994.Brzechwa J., Baśnie i poematy, 1945-48, za: https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/tudziez;57,1;2462.html, (dostęp: 17.07.2017).
 • Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R., Słownik synonimów, Warszawa 1993.
 • Detektyw, nr 1(149), Warszawa 1999, za: https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/tudziez;213,1;12590.html, (dostęp: 17.07.2017).
 • Derań E., Nowak T., Polański E., Słownik języka polskiego z frazeologizmami i przysłowiami, red. E. Polański, Warszawa 2012.
 • Dukaj J., W kraju niewiernych, 2003, za: https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/tudziez;109,1;29761.html, (dostęp: 17.07.2017).
 • Dunaj B., Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, t. O-Ż, Warszawa 2007. http://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/62911-kino-na-lozkach-w-gdansku-frekwencja-przerosla-najsmielsze-oczekiwania-organizatorow, (dostęp: 27.07.2017). http://mojafirma.infor.pl/moto/auto-w-podrozy/przepisy-drogowe-w-europie/281576,Jakie-przepisy-obowiazuja-w-Grecji.html, (dostęp:
 • 19.07.2017).
 • http://www.volleycafe.pl/sroda-piatek-czy-niedziela-kiedy-z-kim-grac-zapelnic-hale/, (dostęp:27.07. 2017).
 • https://vod.tvp.pl/slownik-polskopolski,co-znaczy-slowo-tudziez-odc-133,6708528, (dostęp: 19.07.2017).
 • https://www.nowiny.pl/103196-za-duzo-znakow-kierowcy-się-gubia.html, (dostęp: 18.07.2017).
 • Kurzowa Z., Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń, indeks pojęciowy opr. J. Winiarska, Kraków 1999.
 • Ilustrowany słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2004.
 • Ilustrowany słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1999.
 • Inny słownik języka polskiego PWN, red. M. Bańko, t. P-Ż, , Warszawa 2000.
 • Jadacka H., Spójnik w: Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004.
 • Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.
 • Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W., Słownik języka polskiego, t. 7: T-Y, Warszawa 1919.Komar M., O obrotach losów i ciał, Warszawa 1998, za: http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp300/query/12/, (dostęp: 20.07.2017).
 • Kruczkowski L., Kordian i cham, 1979, za: https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/tudziez;75,1;10465.html, (dostęp: 13.07.2017); https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/tudziez;75,1;18998.html, (dostęp: 17.07.2017); https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/tudziez;75,1;14877.html, (dostęp: 17.07.2017).
 • Kurzowa Z., Kubisz-Mędrala Z., Skarżyńska M., Winiarska J., Słownik synonimów, Warszawa 2015.
 • Kustorz-Zgorzelec H., Głos głębokiej prowincji, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2002.10.22, za: http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp300/query/55/, (dostęp: 20.07.2017).
 • Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 1, Warszawa 1980, za: https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/tudziez;1822,1;812.html, (dostęp: 17.07.2017).
 • Linde M.S. B., Słownik języka polskiego, t. 5: R-T, Lwów 1859.
 • M. Arcta Słownik staropolski, op. A. Krasnowolski i W. Niedźwiedzki, Warszawa [1920].
 • Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1993.
 • Metropol, 04.06, Warszawa 2001, za: https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/tudziez;1072,1;7149.html, (dostęp: 17.07.2017).
 • Miłosz Cz., Abecadło Miłosza, 1997, za: https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/Tudziez;546,1;34686.html, (dostęp: 17. 07. 2017); https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/tudziez;546,1;22539.html, (dostęp: 17.07.2017); https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/tudziez;546,1;30271.html, (dostęp: 20.01.2018); https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/Tudziez;546,1;13515.html, (dostęp: 20.07.2017).
 • Miodek J., Słownik ojczyzny polszczyzny, Wrocław 2002.
 • nk.pl>...>V Liceum Ogólnokształcące>Klasa C 1997 – 2001>Forum, (dostęp: 16.08.2017).
 • Nowy słownik języka polskiego PWN, red. E. Sobol, Warszawa 2002.
 • Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 1999.
 • Podracki J., Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Warszawa 1998.
 • Polański E., Nowak T., Szopa M., Słownik języka polskiego, Katowice 2004.
 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 43: tłum-uczłowieczyć, Poznań 2003.
 • Przekrój, nr 28, Kraków 1995, za: https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/tudziez;1731,1;6047.html, (dostep:17.07.2017).Sejm RP, Kodeks Handlowy, 1934, za: https://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/tudziez;744,1;17561.html, (dostęp: 17.07.2017).
 • Słownik języka polskiego, część II: P-Z, Wilno 1856.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 9: T-Wyf, , Warszawa 1967.
 • Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t: R-Z, Warszawa 1995.
 • Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. R-Z, Warszawa 1992.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, URL: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/tudziez;5509459.html, (dostęp: 12.07.2017).
 • Słownik języka polskiego PWN, URL: http://sjp.pwn.pl/szukaj/tudziez.html, (dostęp: 12.07.2017).
 • Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2005.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, t. II: p-żyzny, Warszawa 1998.
 • Słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, op. L. Wiśniakowska, Warszawa 2006.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 4: R-V, Warszawa 2003.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, red. S. Dubisz, t. T-Ż, Warszawa 2006.
 • Wajszczuk J., System znaczeń w obszarze spójników polskich: wprowadzenie do opisu, Warszawa 1997.
 • Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2008.
 • Zgółkowa Z., Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej, Poznań 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5f323862-92eb-4bb7-83d6-bbc938e0d0b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.