PL EN


2013 | 2 | 85-102
Article title

Misje pokojowe ONZ na Bliskim Wschodzie w okresie zimnej wojny

Content
Title variants
EN
UN peacekeeping operations in the Middle East during the cold war
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje aktywność działań ONZ, w tym szczególnie operacji pokojowych na Bliskim Wschodzie w okresie zimnej wojny. Po proklamowaniu państwa Izrael był to jeden z najbardziej zapalnych rejonów w okresie zimnej wojny. 29 maja 1948 r. rozpoczęła swą działalność trwającą do dziś misja obserwatorów wojskowych w Palestynie (UNTSO). Na tym obszarze powołano też po raz pierwszy oddziały sił pokojowych w celu rozdzielenia wrogich stron i monitorowania warunków rozejmowych. Pierwsze Doraźne Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEF I) w Egipcie utworzone zostały w 1956 r. po zakończeniu tzw. wojny sześciodniowej; UNEF II w Egipcie oraz UNDOF na Wzgórzach Golan sformowano po wojnie Jom Kippur, zaś misję UNIFIL powołano dla nadzorowania ewakuacji wojsk izraelskich z Południowego Libanu. W okresie 1948–1978 ONZ powołała 13 operacji pokojowych (w następnej dekadzie 1978–1988 nie rozwinięto żadnej), w tym większość z nich funkcjonowała Bliskim Wschodzie.
EN
The article describes peacekeeping activities of the UN in the Middle East during the cold war. There have served UNTSO mission military observers in Palestine since 29 May 1948. The first peacekeeping units were formed in Egypt for separation of enemy forces and monitoring of agreement rules. The blue beret units were a backbone of UNEF I mission after the six days war. The UNEF II in Egypt and UNDOF in The Golan Heights were formed after the Yom Kippur War. And UNIFIL was formed for monitoring of evacuation of Israeli Defense Forces from South Lebanon. There were formed 13 UN peacekeeping missions in the period 1948–1978. Most of them were located in the Middle East.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5f484929-83db-4789-aeef-5557179e5156
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.