PL EN


2020 | 2 | 167-179
Article title

Wykorzystanie doświadczeń żołnierzy JW GROM na rzecz wzmacniania obronności i bezpieczeństwa państwa po zakończeniu służby czynnej. Nowe zagrożenia społeczne w środowisku sił specjalnych

Content
Title variants
EN
Using the Experience of SMU GROM Soldiers to Strengthen National Defence and Security after the End of Active Service. New social threats in the environment of special forces
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper looks at the possibility of using former SMU GROM soldiers and other special forces soldiers to enhance Poland’s national security and defence capabilities. Particular emphasis has been placed on the skills and combat experience of soldiers, as they constitute a valuable base of qualifications that could contribute to ensuring national security, once they have retired. Based on the thesis that the state does not take sufficient advantage of well-trained former SMU GROM soldiers, the paper refers to the broader debate on the desired systemic solutions that rest on the observation of the experience of soldiers after the end of their military service. The other aspects that have come under scrutiny in the paper are the conversion process, issues of information security of SMU GROM soldiers, and suggestions for possible model solutions aimed at their effective use by the authorities to prevent emerging irregularities within the military community. For the first time ever, emphasis has been placed on the new social threats that can be found within the environment of special forces. These include the outcomes of uncovering special forces veterans, as well as the massive use of the Internet as a universal source of knowledge and exchanging information.
PL
Artykuł stanowi analizę wykorzystania potencjału byłych żołnierzy JW GROM oraz innych jednostek sił specjalnych na rzecz obronności państwa. Zwrócono uwagę na nabyte podczas misji umiejętności oraz doświadczenia bojowe żołnierzy, które stanowią cenną bazę kwalifikacji, mogącą przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa państwu także po przejściu żołnierzy do rezerwy oraz w stan spoczynku. Przyjęcie tezy o niedostatecznym wykorzystaniu przez państwo doskonale wyszkolonych, o ściśle określonych predyspozycjach fizycznych oraz psychofizycznych byłych żołnierzy JW GROM i sił specjalnych stwarza pole do szerokiej dyskusji z ich udziałem nad pożądanymi rozwiązaniami systemowymi, opartymi na obserwacji oraz analizie doświadczeń żołnierzy po zakończeniu służby wojskowej. W artykule przeanalizowano również proces rekonwersji, problematykę przejrzystości informacji i bezpieczeństwa środowiska żołnierzy JW GROM i sił specjalnych oraz podano propozycje rozwiązań modelowych, mających na celu efektywne zagospodarowanie przez instytucje państwowe potencjału byłych żołnierzy, a także przeciwdziałanie pojawiającym się patologiom w środowisku dookoła wojskowym. Po raz pierwszy zwrócono także uwagę na nowe zagrożenia społeczne w środowisku sił specjalnych, wynikające m.in. z unaocznienia weteranów sił specjalnych oraz masowego korzystania z Internetu jako powszechnego źródła wiedzy i wymiany informacji.
Contributors
  • Uniwersytet Śląski
  • Akademia Marynarki Wojennej
  • JW GROM
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5f60b557-3663-4605-a2d8-017dc61e72fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.