PL EN


Journal
2016 | 42 | 2a | 229-241
Article title

MOBILITY OF STUDENTS OF EDUCATION FROM THE UNIVERSITY OF CADIZ. A CASE STUDY

Content
Title variants
PL
MOBILNOŚĆ STUDENTÓW PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU W KADYKSIE. STUDIUM PRZYPADKU
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the Bologna Process is, amongst others, to improve the mobility of students in Higher Education. The Erasmus programme helps students study at other European universities, get to know other countries, live a different culture (folklore, food, language, etc.), develop their autonomy and mature as adults. The international seminar ’The improvement of the mobility through the collaborative exchange’ took place in Cadiz, Spain, in May 2015. The Universities of Glasgow (The United Kingdom), Madeira (Portugal), Gazi (Turkey), Linz(Austria), Zielona Gora (Poland) and Cadiz (Spain) participated in this seminar. The representatives of the countries expressed their concern regarding the problems students may encounter during the mobility. The literature has pointed out that economic, social and academic tension students experience may, in some cases, generate or exacerbate mental disorders (Bradley, 2000), generate depression and anxiety (Russell et al. 2010, Ying, Han 2006), and even manifest itself in somatic symptoms (Mori 2000). This might imply classroom absence and drug abuse as side effects. This study describes the positive experiences of five students from the University of Cadiz Erasmus by virtue of a collaborative exchange among universities, detailing the measures taken by host universities to address potential stress issues.
PL
Celem procesu bolońskiego jest, między innymi, poprawa mobilności studentów w ramach szkolnictwa wyższego. Program Erasmus pomaga w studiowaniu na uniwersytetach europejskich, ułatwia poznawanie innych krajów i życia w obrębie innej kultury (poznawanie folkloru, kuchni, języka itd.), wspomaga także rozwijanie autonomii i dojrzałości młodych osób do dorosłego funkcjonowania. W Kadyksie w Hiszpanii w maju 2015 odbyło się międzynarodowe seminarium pt. "Poprawa mobilności poprzez wymianę opartą na współpracy". Uczestnikami byli pracownicy uniwersytetów z Wielkiej Brytanii (Glasgow), Portugalii (Madeira), Turcji (Ankara), Austrii (Linz), Polski (Zielona Góra) oraz Hiszpanii (Kadyks).Przedstawiciele tych krajów wyrazili troskę w związku z problemami, których studenci mogą doświadczać w związku z mobilnością edukacyjną. Literatura przedmiotu pokazuje, że napięcia ekonomiczne, społeczne i różnice edukacyjne to doświadczenia, które mogą, w niektórych przypadkach generować u studentów takie problemy jak: nasilanie zaburzeń psychicznych (Bradley 2000) i występowanie depresji i lęków (Russell i inni 2010, Ying, Han 2006), pojawianie się objawów somatycznych (Mori 2000), przyjmowanie narkotyków, zbyt częste nieobecności na zajęciach. Niniejsze opracowanie opisuje pozytywne doświadczenia studentów, którzy wzięli udział w mobilności w pięciu uczelniach partnerskich Uniwersytetu Cádiz z wyszczególnieniem środków podjętych przez goszczące uniwersytety w celu rozwiązania potencjalnie stresujących dla studentów problemów.
Journal
Year
Volume
42
Issue
2a
Pages
229-241
Physical description
Contributors
References
 • Álvarez-Gayou J. L. (2005), Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología, México Paidós.
 • Bradley G. (2000), Responding Effectively to the Mental Health Needs of International Students (Respondiendo efectivamente a las necesidades de salud mental de los estudiantes internacionales), “Higher Education”, No. 39(4), pp. 417-433.
 • Button L., GREEN B., TENGNAH C., JOHANSSON I., BAKER C., (2005), The impact of international placements on nurses’ personal and professional lives: literature review, “Journal of Advanced Nursing”, No. 50 (3), pp. 315–324.
 • Cemes (Conferencia Europea de Ministros de Educación Superior) (2012), Declaración de Bucarest. Explotando nuestro potencial: Consolidando el EEES. Declaración conjunta de los ministros europeos de educación, reunidos en Bucarest el 27.04.2012.
 • De Wit H. (2012), Erasmus at 25, 2012 May 21: What is the future for international student mobility? Guardian. Retrieved from http://www .guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2012/may/21/ erasmus-programme [access: 30.09.2016].
 • Deardorff D. K. (2004), The identification and assessment of intercultural competencies as a student outcome of internationalization at institutions of higher education in the United States North Carolina State University (Report), http://www.lib.ncsu.edu/theses/available/etd-06162004000223/unrestricted/etd.pdf [access: 30.09.2016].
 • Frisch N. C. (1990), An international nursing student exchange program: an educational experience that enhanced student cognitive development, “Journal of Nursing Education”,No. 29(1).
 • Green M. F. (2012), Measuring and assessing internationalization, NAFSA, Association of International Educators, Washington DC.
 • Keogh J., Russel-Roberts E. (2009), Exchange programmes and student mobility: Meeting student’s expectations or an expensive holiday?, “Nurse Education Today”, No. 29, pp. 108–116.
 • Miles M. B., Huberman A. M. (1994), Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2a ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mori S. (2000), Addressing the mental health concerns of international students, “Journal of Counseling &Development”, No. 78, pp. 137-144.
 • Nilsson, J. E., BUTLER, J., SHOUSE, S. Y JOSHI, C. (2008). The Relationships Among Perfectionism, Acculturation, and Stress in Asian International Students, “Journal of College Counseling”, No. 11(2), 147-158.
 • Parey M., WALDINGER F. (2007), Studying abroad and the effect on international labour market mobility, Centre for the Economics of Education, London School of Economics, London.
 • Pozo-Vicente C., AGUADED-GÓMEZ J. I. (2012), El programa de movilidad ERASMUS: motor de la adquisición de competencias interculturales, “Revista de Investigación Educativa”, No. 30 (2), pp. 441-458.
 • Rubin H. J., RUBIN I. S. (1995), Qualitative interviewing. The art of hearing data. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Stockwell N. E. B. (2011), El espacio europeo de educación superior y la promoción de la cooperación académica y de la movilidad con México, Perfiles educativos, No. XXXIII (133), pp. 198-205.
 • Straffon D. A. (2003), Assessing the intercultural sensitivity of high school students attending an international school, “International Journal of Intercultural Relations”, No. 27, pp. 487-501.
 • Teichler U. (2007), International dimensions of higher education and graduate employment. The flexible professional in the knowledge society. REFLEXreport. New demands on higher, Project supported by the VI framework programme of the EU, pp. 199–220.
 • Väfors M., CHIN D., DEMARINIS V. (2008), Stressors, Anxiety, Acculturation and Adjustment Among International and North American students (Estresores, ansiedad, aculturación y ajuste entre estudiantes internacionales y estudiantes norteamericanos), “International Journal of Intercultural Relations”, No. 32(3), pp. 244-259.
 • Zarzar C. (2003), La formación integral del alumno. Qué es y cómo propiciarla, Fondo de Cultura Económica, México.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-5f69b002-5901-49cb-94db-bdf674d5eef3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.