PL EN


2008 | 3-4 | 133-140
Article title

Wybrane zagadnienia postępowania z nieletnimi w placówkach oświatowych

Authors
Content
Title variants
EN
Selected questions in working with minors in educational establishments
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
To explain the doubts concerning the mode of conduct with minors in educational establishments among the teaching staff, the article presents a number of significant questions that should help teachers making decisions in situations that require non-standard behaviours on the premises of the school.
PL
W związku z pojawiającymi się wśród kadry nauczycielskiej wątpliwościami dotyczącymi sposobu postępowania z nieletnimi w placówkach oświatowych, w artykule przedstawiono kilka istotnych kwestii, które powinny ułatwić nauczycielom podejmowanie decyzji w sytuacjach wymagających działań niestandardowych zaistniałych na terenie szkoły.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-60ab54f8-3350-424e-8eda-5c84e8035f65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.