PL EN


Journal
2019 | 1(16) Intelektualiści totalni | 359-370
Article title

Nowoczesność i zbawienie: Michał Rogalski, "Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki"

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Modernity and Salvation: Michał Rogalski, "Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Keywords
Journal
Year
Pages
359-370
Physical description
Contributors
References
  • Bielik-Robson A. 2007. Syndrom romantyczny albo przeczucie nowoczesności czerpane z lektury angielskich romantyków, [w:] S. Brzozowski, Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 297–315.
  • Brzozowski S. 1970. Listy, t. I: 1900–1908, red. M. Sroka, Wydawnictwo Literackie.
  • Brzozowski S. 1990. Alfred Loisy i zagadnienia modernizmu katolickiego, [w:] tegoż, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Wydawnictwo Literackie.
  • Gadamer H.-G. 2013. Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Ireneusz z Lyonu. 1997. Wykład nauki apostolskiej, tłum. W. Myszor, Wydawnictwo WAM.
  • Karłowicz D. 2005. Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii, Fronda, Ośrodek Myśli Politycznej.
  • Merta T. 2011. Wracając do Zdziechowskiego, [w:] tegoż, Nieodzowność konserwatyzmu. Pisma wybrane, red. T. Stefanek, Teologia Polityczna–Muzeum Historii Polski, s. 257–264.
  • Mikołejko Z. 1987. Katolicka filozofia kultury w Polsce w epoce modernizmu (1895–1918), Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Rogalski M. 2018. Producenci margaryny? Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki, Universitas.
  • Zdziechowski M. 1993 [1914]. Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, t. II, IFiS PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-63cfa6dd-76f9-42a1-a392-fd86132e8346
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.