PL EN


2014 | 1 | 115-127
Article title

Piechota polska w dwudziestoleciu międzywojennym 1918–1939. Wybrane problemy organizacji, uzbrojenia i szkolenia

Authors
Content
Title variants
Polish infantry in the interwar period 1918–1939. Selected problems of the organization, arming and training
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spośród wszystkich rodzajów broni piechota była najliczniejszym i najważniejszym rodzajem w polskiej armii. Inne rodzaje, tj. artyleria, kawaleria, lotnictwo, broń pancerna, miały zadanie wspierania jej we wszystkich działaniach bojowych. W roku 1939 polski pułk dywizji piechoty był porównywalny z pułkiem dywizji piechoty armii niemieckiej. Miał zbliżoną strukturę organizacyjną i siłę ognia broni strzeleckiej i stromotorowej. Dysponował mniejszą liczbą armat lekkich polowych i przeciwpancernych. Po zwiększeniu liczby dywizyjnych środków walki (armat, dział i czołgów), wspierających niemieckie pułki piechoty, różnica ta wypadała na niekorzyść polskiego pułku, a zarazem siły uderzeniowej dywizji piechoty. Jednoznacznie pozytywnie należy ocenić przyjęty system szkolnictwa piechoty. W warunkach ograniczeń finansowych gwarantował on przygotowanie kadry zawodowej, szkolenie żołnierzy służby czynnej i rezerwy. Zdaniem autora artykułu, w sytuacji braku lotnictwa, broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej oraz spóźnionej motoryzacji wojska, polską piechotę wyróżniał w walce znamienny czynnik – ofiarność i bitność oraz wysokie morale polskiego żołnierza.
EN
Of all the types of weapons, infantry was the most numerous and the most important in the Polish army. The task of other types of weapons, e.g. artillery, cavalry, aviation, armored vehicles was to support the infantry in all kinds of combat operations. In 1939, the Polish regiment of infantry was comparable to the German division of infantry. They had a similar organizational structure and strength of small arms and indirect fire weapons. The Polish regiment had less light cannons and antitank cannons. After the number of divisional units of combat (guns, cannons and tanks) supporting German infantry regiments was increased, the Polish regiment and, consequently, the strike force of the infantry division weakened. Infantry training system was a positive side. With all its financial limitations, it guaranteed professionally trained personnel, soldiers on active duty and reserves. According to the author of this article, in the absence of aviation, anti-aircraft and anti-tank weapons, and despite delayed motorization in the army, Polish infantry distinguished itself by its sacrifice, valor and high morale.
Contributors
author
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-64104fc3-e8f2-4bd9-ad2a-3cc052657d69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.