Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 3 | 27-36

Article title

Symbolika występująca na polskich stadionach piłkarskich

Authors

Content

Title variants

EN
The symbolism at the Polish football stadiums

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia oddziaływanie zachodnich subkultur na polskich chuliganów stadionowych oraz analizuje charakterystyczne dla tych grup symbole i gesty, a także przybliża polską symbolikę stadionową. Autorka na podstawie własnych badań udziela odpowiedzi na następujące pytania: czy na polskich stadionach dominuje symbolika czy gesty? Jakiego rodzaju symbole używane są przez polskich pseudokibiców najczęściej? Określa także ramy czasowe, w których najczęściej dochodziło do eksponowania tej symboliki. Wymienia również miejsca, gdzie zwykle umieszczane były określone symbole, i kategorie meczów (skala krajowa lub międzynarodowa), podczas których dochodziło do eksponowania tych symboli.
EN
The article discusses the influence of western subcultures on the Polish stadium hooligans and analyses the symbols and gestures characteristic of these groups, as well as outlines the Polish stadium symbolism. On the basis of her own research, the author provides the answers to the following questions: Which dominates at the Polish stadiums – symbolism or gestures? What kinds of symbols are most frequently used by the Polish pseudo-football fans? The author also determines the times when this symbolism was demonstrated the most often, and lists the places where certain symbols were frequently exhibited, as well as the types of matches (home and international) during which it happened.

Keywords

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-6468a626-3ad5-4de2-a279-48c143af93a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.