PL EN


2009 | 1-2 | 77-90
Article title

Służba prewencyjna - funkcjonowanie jednoosobowych służb patrolowych w jednostkach policji

Content
Title variants
EN
Preventive service – one-person operation services in the police patrol units
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article seeks answers to the question of legitimacy and efficiency of service in the one-man police patrol as a modern form of work aimed primarily at reducing crime. Conclusions were drawn on the basis of surveys carried out among police officers. The results were illustrated in several graphs, showing, inter alia, the ineffectiveness of such form of police service, the concerns of police officers related to this service, the reasons for introducing single patrols, as well as the participants’ seniority. The authors also analyzed the frequency of service in one-person patrols consisting of officers with the seniority of up to 3 years, the stability of regions where patrol duties were carried out, tasks and the types of one-person patrols. The whole research helped to formulate conclusions which condition effective and secure service of officers, as well as proposals of supplementing the existing provisions in this matter (Ordinance No. 768 of the Police Chief).
PL
Artykuł poszukuje odpowiedzi na pytanie o zasadność i efektywność służby w patrolu jednoosobowym policji jako nowoczesnej formy pracy nastawionej przede wszystkim na ograniczenie przestępczości. Podstawą wniosków są badania ankietowe przeprowadzone wśród funkcjonariuszy policji. Wyniki badań zilustrowano na kilku wykresach, pokazujących np. nieefektywność takiej formy służby policyjnej, obawy funkcjonariuszy związane z jej pełnieniem, przyczyny wprowadzenia patroli jednoosobowych, a także wymiar stażu pracy ich uczestników. Autorzy zanalizowali również częstotliwość służby w patrolach jednoosobowych policjantów z małym stażem (do 3 lat), stałość rejonów pełnienia patrolu, zadania i rodzaje patroli jednoosobowych. Całość badań pozwoliła na sformułowanie wniosków warunkujących efektywną i bezpieczną służbę policjantów, a także propozycji uzupełnienia obowiązujących zapisów na ten temat (Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji).
Keywords
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-66172244-5cff-4d9f-bdc7-4d3a358f20bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.