PL EN


Journal
2019 | 23 | 2(56) | 209-222
Article title

About some limitations in researching the human being. Theological perspective

Content
Title variants
PL
O granicach w badaniu człowieka. Perspektywa teologiczna
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The concept of a person has gone through several stages of development in the history of thought. In the classical tradition, a person is considered to be a substance. In modernity, John Locke brought forward the notion that social existence and consciousness are the most salient properties of a person, which brought about a possibility of renouncing one’s personhood because of a lack of some perceivable and observable traits. This is why in a Christian anthropology there is such an emphasis on personalism, which from the very beginning of the twentieth century has been opposed to the treatment of people as obscure elements of matter, or elements be manipulated unquestioningly. In this paper we have indicated some elements of anthropology that demonstrate important limitation of any attempt at explaining away the mystery of being a human person.
PL
Pojęcie osoby przeszło wiele zmian w historii myśli ludzkiej. W tradycji klasycznej osoba jest uważana za substancję. W oświeceniu John Locke przedstawił pogląd, że egzystencja społeczna i świadomość są najważniejszymi właściwościami osoby, co spowodowało możliwość utracenia godności osobowej z powodu braku pewnych dostrzegalnych i możliwych do zaobserwowania cech. Właśnie dlatego w antropologii chrześcijańskiej kładzie się tak duży nacisk na personalizm, który od samego początku stanowi przeciwwagę wobec traktowania ludzi li tylko jako elementów materii, którymi można dowolnie manipulować. W niniejszym artykule przedstawimy taką charakterystykę antropologii, która ukazuje istotne ograniczenie wszelkich prób wyjaśnienia tajemnicy bycia człowiekiem.
Journal
Year
Volume
23
Issue
Pages
209-222
Physical description
Contributors
 • Sant Paul University in Ottawa
References
 • Häring B., Personalismo in teologia e filosofia, Roma 1979.
 • Jastrzębski A., (Nie)obecność ciała w wybranych koncepcjach psychologicznych i filozoficznych, w: Człowiek – Medycyna – Wartości, red. E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, Olsztyn 2014, s. 195-210.
 • Buber M., I and Thou, transl. W. A. Kaufmann, New York 1970.
 • Buber M., Eclipse of God: Studies in the Relation Between Religion and Philosophy, Atlantic Highland 1988.
 • Frankl V. E., The Will to Meaning. Foundations and Applications of Logotherapy, New York 1988.
 • Buber M., The Writings of Martin Buber. Selected, edited, and translated by Will Herberg, New York 1956.
 • Historisches Wörterbuch der Philosophie, Hrsg. J. Ritter, K. Gründer, Bd. 7, Basel 1989.
 • Van Kaam A., The Art of Existential Counseling, Pennsylvania 1966.
 • May R., The Emergence of Existential Psychology, in: Existential Psychology, ed. R. May, New York 1961, p. 11–51.
 • Tillich P., Pytanie o Nieuwarunkowane, przekł. J. Zychowicz, Kraków 1994.
 • Stinissen W., Człowiek prawdziwy, przekł. J. Iwaszkiewicz, Poznań 2013.
 • Vitz P. C., Lynch C. P., Thérèse of Lisieux From the Perspective of Attachment Theory and Separation Anxiety, “The International Journal for the Psychology of Religion” 17/1 (2007), p. 61–80, http://dx.doi.org/10.1080/10508610709336854.
 • Frankl V. E., Man’s Search for Ultimate Meaning, New York 2000.
 • Lossky V., The Mystical Theology of the Eastern Church, transl. Fellowship of St. Alban and St. Sergius, London 1957.
 • Evdokimov P., Woman and the Salvation of the World, transl. A. P. Gythiel, Crestwood 1994.
 • St. Augustine, The Confessions of St. Augustine, transl. and annoted by J. G. Pilkington, New York 1943.
 • Marcel G., Homo Viator, transl. E. Craufurd, London 1951.
 • Marcel G., Being and Having, transl. K. Farrer, London 1965.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-671377e7-a2c3-4581-85f2-b7f1c4bfc69b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.