PL EN


2019 | XXI/2 | 211–225
Article title

Formy podawcze narracji, opisu i argumentacji w ujęciu systemowo-funkcjonalnej analizy dyskursu

Authors
Title variants
EN
The narrative, descriptive and argumentative forms of expression in terms of the systemic-functional analysis of discourse
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article contains a deconstructive analysis of three relatively common forms of expression: narrative, description and argumentation. This analysis refers to the systemic-functional analysis of discourse, which emphasizes the situational, contextual and cultural aspects of language use. The results of the research may prove useful in the speech therapy theory and practice, dealing with various types of discourses in the norm and pathology.
PL
Artykuł zawiera analizę dekonstrukcyjną trzech stosunkowo często spotykanych form podawczych: narracji, opisu i argumentacji. Analiza ta utrzymana jest w duchu systemowo- funkcjonalnej analizy dyskursu, który to nurt badawczy kładzie nacisk na sytuacyjne, kontekstowe i kulturowe aspekty użycia języka. Wyniki badań uzyskane w toku analiz mogą się okazać pomocne w teorii i praktyce logopedycznej odwołującej się do różnych typów dyskursów w normie i patologii.
Year
Issue
Pages
211–225
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-68e83709-acb0-41a8-a4ff-2b85560000f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.