PL EN


2009 | 3-4 | 49-60
Article title

Narodowy Komitet Antyterrorystyczny instrumentem politycznego i militarnego zwalczania terroryzmu w Rosji

Authors
Content
Title variants
EN
The National Anti-terrorist Committee as a political and military instrument of fighting terrorism in Russia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discusses the problem of fighting terrorism in the Russian Federation. He analysed two legal acts which regulate fighting terrorism in Russia. The first act was About fight against terrorism from the year 1998. The act valid from 2006 has a title About preventing terrorism. With the decree Means to prevent terrorism from February 2006, Vladimir Putin brought into being “The National Anti-terrorist Committee”, which together with anti-terrorist commissions created in organisational units of Russian Federation is responsible for shaping the national anti-terrorist policy. The Committee coordinates the actions of federal authorities aimed to fight terrorism. It works out tactics and means for fighting terrorism and eliminating causes and conditions which make terrorism possible. In the article are presented the actual achievements as well as the imperfections of the National Committee. Information about the solutions used in organizing NAC and an analysis of its present activities will enable to get means and information helpful in creating in Poland an effective system of fighting terrorism.
PL
Autor zajął się problematyką zwalczania terroryzmu w Federacji Rosyjskiej. Poddał analizie dwie ustawy regulujące zwalczanie terroryzmu w Rosji. Pierwszą z nich była ustawa O walce z terroryzmem z 1998 r. Obowiązująca od 2006 roku ustawa nosi tytuł O przeciwdziałaniu terroryzmowi. Dekretem z lutego 2006 roku O środkach przeciwdziałania terroryzmowi prezydent Władimir Putin powołał do życia Narodowy Komitet Antyterrorystyczny, który wraz z powołanymi w podmiotach federacji komisjami antyterrorystycznymi odpowiada za formułowanie państwowej polityki w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi. Komitet koordynuje działalność federalnych organów władzy wykonawczej, mającą na celu zwalczanie terroryzmu i opracowuje przedsięwzięcia, których celem jest przeciwdziałanie terroryzmowi, eliminacja przyczyn i warunków umożliwiających jego funkcjonowanie. W artykule zostały również przedstawione dotychczasowe osiągnięcia i ułomności Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego. Poznanie rozwiązań przyjętych w organizacji NKA i analiza jego bieżącej działalności pozwoli na zdobycie materiałów oraz informacji pomocnych w stworzeniu w Polsce efektywnego systemu zwalczania terroryzmu.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6a34dc29-c044-42b1-afaf-035dff608a50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.