PL EN


2016 | 19 | 163-178
Article title

Poglądy księcia Adama Jerzego Czartoryskiego na sądownictwo angielskie

Content
Title variants
EN
English judiciary in the eye of Prince Adam Jerzy Czartoryski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this article is an attempt at analysing Adam Jerzy Czartoryski opinions on the operation of English courts and the specificity of the common law system. The text presents Adam Jerzy Czartoryski’s familiarity and level of fascination with the functioning of the above-mentioned court system, which the prince probably intended to apply as a model in the reborn Poland. Such a claim is supported by a detailed analysis of his notes. Czartoryski used original English sources and fell back on the experiences from his stay in England. His subjects of interest included types of judiciary in England, the activity of the so-called justices of peace, objectives of the judiciary, procedures for jury debates, and the administrative division of England.
PL
Artykuł jest próbą analizy sposobu opisu przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego kwestii funkcjonowania sądów i specyfiki systemu common law w Anglii. Tekst prezentuje stopień wiedzy i poziom fascynacji Czartoryskiego działalnością tego systemu sądowniczego, który zapewne miał być wykorzystany przez autora jako wzorzec dla sądownictwa w przyszłej, odrodzonej Polsce. Wskazuje na to szczegółowa analiza notatek księcia, który podczas pobytu w Anglii korzystał bezpośrednio ze źródeł angielskich, a także spisywał swoje doświadczenia. Przedstawiono między innymi następujące przedmioty zainteresowania księcia Czartoryskiego: typy sądownictwa w Anglii, działalność tzw. sędziów pokoju, cele sądownictwa, sposoby obradowania przysięgłych, podział administracyjny Anglii.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-6aec5992-677d-4f25-9cc3-1de860aa480b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.